lastanetaarion
Dobry ruch. Jakby Chiny osiągnęły na rynku monopol, to nie byłoby przeszkód, żeby sprzedawały swoje wyroby po cenach, po których gotowi by byli kupić klienci. EU nie byłaby w stanie uruchomić konkurencyjnej produkcji na swoim terytorium po jej wygaszeniu...
  • 1
  • 0
  • zgłoś naruszenie