• rozwiń

Sześć państw pozwanych przez Komisję Europejską. "Nie możemy dłużej czekać"

Rząd walczy ze smogiem. Eksperci: ustawa nic nie zmieni Odtwórz: Rząd walczy ze smogiem. Eksperci: ustawa nic nie zmieni
Rząd walczy ze smogiem. Eksperci: ustawa nic nie zmieni "Źródło: tvn24bis"

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciwko sześciu państwom członkowskim, między innymi Niemcom i Francji, za niedostateczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

- Będę szczególnie czujny, jeśli chodzi o monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w naszych krajach członkowskich. Sprawy o naruszenie prawa UE nie są końcem działań, bo celem jest ochrona europejskich obywateli - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.

Jakość powietrza

Poza Niemcami i Francją KE zdecydowała się na skierowanie spraw do unijnego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Wielkiej Brytanii, Węgrom, Włochom i Rumunii.

Vella tłumaczył, że działania zaproponowane przez te państwa po styczniowym spotkaniu ostrzegawczym na poziomie ministrów środowiska są niewystarczające, aby zapewnić odpowiednie standardy jakości powietrza tak szybko jak to możliwe.

W przypadku Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii skarga związana jest z nieprzestrzeganiem dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu (NO2) oraz niepodjęciem odpowiednich działań, aby maksymalnie skrócić okresy, w których te wartości są przekraczane.

Z kolei sprawy skierowane przeciwko Węgrom, Włochom i Rumunii dotyczą utrzymujących się wysokich poziomów pyłu zawieszonego (PM10). Limity określone w przepisach UE dotyczących jakości powietrza należało spełnić odpowiednio w 2010 roku i 2005 roku.

Poprawa sytuacji

KE od dłuższego czasu naciskała na te stolice, aby przedstawiły plany mające poprawić sytuację. W przypadku tych sześciu krajów przesłane do Brukseli dokumenty okazały się niewystarczające.

- Sądzę, że czekaliśmy wystarczająco długo i nie możemy czekać dłużej. Nie możemy się zgodzić na plany, które przewidują, że dostosowanie się do wymogów nastąpi nawet po 2020, 2025 roku - tłumaczył komisarz.

Na cenzurowanym były jeszcze trzy kraje - Słowacja, Hiszpania oraz Czechy - jednak KE uznała, że na tym etapie zaproponowane przez nie działania mogą wystarczyć do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć, jeżeli zostaną właściwie wdrożone. - Komisja będzie blisko obserwowała wdrażanie środków przez te trzy kraje - zapowiedział Vella.

KE szacuje, że co roku z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza w UE umiera ok. 400 tys. osób, a cele dotyczące ograniczenia szkodliwych substancji w powietrzu ustanowione na lata 2005 i 2010 są nadal przekraczane w 23 z 28 krajów członkowskich.

Pozew przeciw Polsce

Polska została pozwana przez KE do Trybunału UE za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza jeszcze w grudniu 2015 roku. W lutym 2018 roku sędziowie stwierdzili, że Polska złamała przepisy.

We wszystkich przypadkach, gdy przekraczane są dopuszczalne wartości określone w przepisach UE dotyczących jakości powietrza państwa członkowskie muszą przyjąć plany ochrony powietrza. Powinny też zapewnić, aby plany te określały odpowiednie środki umożliwiające maksymalne skrócenie okresu przekroczenia wartości dopuszczalnych. Kierując się zasadą pomocniczości prawodawstwo UE daje państwom członkowskim wybór środków przestrzegania wartości dopuszczalnych.

KE przyjęła też w czwartek dokument "Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich", w którym określiła środki, jakie państwa członkowskie mogą zastosować w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Opierają się na trzech głównych filarach: normach jakości powietrza, celach krajowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz normach emisji dla głównych źródeł zanieczyszczeń, np. z pojazdów, statków, sektora energii i przemysłu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane