• rozwiń

Polska bardziej innowacyjna. Duży awans w rankingu

Polska bardziej innowacyjna. Duży awans w rankingu

Polska zajęła 39. miejsce w najnowszym rankingu innowacyjności. Oznacza to awans naszego kraju o siedem miejsc. Najbardziej innowacyjną gospodarkę ma Szwajcaria.

Globalny Indeks Innowacyjności (GII) stworzyli eksperci z Cornell University oraz Światowej Organizacji Zasobów Intelektualnych (WIPO). Wzięli oni pod uwagę 82 czynniki charakteryzujące innowacyjność, m.in.: pomoc państwa, łatwość w zakładaniu własnego biznesu, prawodawstwo, poziom szkolnictwa podstawowego i wyższego, infrastrukturę, łatwość w uzyskiwaniu kredytu i współpracę międzynarodową.

Największy awans

Polska zajęła w rankingu 39. miejsce na 128 państw, uzyskując 44,2 pkt na 100 możliwych. W ub. roku, kiedy klasyfikowano 141 krajów Polska uplasowała się na 46. pozycji. Awans o siedem oczek jest największy w gronie krajów z pierwszej pięćdziesiątki.

Mimo tego, z unijnych państw wyprzedzamy jedynie Grecję, Chorwację i Rumunię. Przed nami znalazły się choćby Cypr, Estonia, Malta i Łotwa. Nasza innowacyjność stoi na poziomie Bułgarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Rosji. Od czołówki dzieli nas przepaść.

W raporcie dokonano oceny krajów w ramach trzech subindeksów, tj. pod względem rezultatów innowacyjności, działań proinnowacyjnych i efektywności innowacji. Polska w tych ocenach została zestawiona na pozycjach odpowiednio: 46, 39 i 66.

Polska została wysoko oceniony w takich kategoriach jak: bezpieczeństwo i stabilność polityczna (26. miejsce), łatwość w uzyskaniu kredytu (18. miejsce), wyniki uczniów w teście PISA (9. miejsce), handel, konkurencyjność i wielkość rynku (15. miejsce) i wielkość rynku krajowego (22. miejsce), eksport dóbr kultury (9. miejsce).

Najbardziej innowacyjną gospodarkę świata ma Szwajcaria. Dalej są Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Listę zamykają Togo, Gwinea i Jemen.

Gospodarka nadal na hamulcu. PKB wzrósł o 3,1 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane