• rozwiń

Temat: Gospodarka wg PiS

MFW zmienia prognozy dla Polski. Deficyt w tym roku niższy, ale później wzrośnie

Morawiecki o założeniach budżetu na 2018 rok Odtwórz: Morawiecki o założeniach budżetu na 2018 rok
Morawiecki o założeniach budżetu na 2018 rok "Źródło: tvn24bis"

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2017 roku do 2,7 proc. z 2,9 proc. produktu krajowego brutto, a w 2018 roku podwyższył do 2,7 proc. z 2,6 proc. - wynika z październikowego monitora fiskalnego. Jednocześnie, organizacja obniżyła też ścieżkę długu publicznego.

Większych zmian MFW dokonał w pozostałych krajach regionu - w Rumunii obniżył prognozę deficytu w 2017 r. o 0,7 pkt. proc. do 3 proc. PKB, a w 2018 r. podwyższyli o 0,5 pkt. proc. do 4,4 proc. PKB.

Ekonomiści prognozują, że w kolejnych latach nadwyżkę w sektorze finansów publicznych odnotują Czechy - 0,5 proc. PKB w 2017 r. i 0,6 proc. PKB w 2018 r. (wcześniej prognozowali deficyt 0,2 proc. PKB w 2017 r. i równowagę w 2018 r.).

Ponadto, w porównaniu z kwietniowym raportem, MFW obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.

Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.

PKB Polski

Przypomnijmy, że organizacja podwyższyła także wzrost PKB Polski w październikowej edycji World Economic Outlook. W kwietniu ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2017 r. wyniesie 3,4, a w 2018 r. będzie na poziomie 3,2 proc.

"Prognoza dla Polski została podwyższona (do 3,8 proc. w 2017 r. i 3,3 proc. w 2018 r.) ze względu na lepszy od oczekiwań wzrost w pierwszej połowie 2017 r. i oczekiwane przyspieszenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE" - napisano w raporcie.

MFW przewiduje również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 1,9 proc., a na koniec 2018 r. 2,6 proc., czyli odpowiednio o 0,4 pkt. proc. niżej i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach kwietniowych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane