• rozwiń

MFW chwali polską gospodarkę

MFW chwali polską gospodarkę
Foto: sxc.hu Foto: MFW chwali Polskę

Polska gospodarka ożywiła się po spowolnieniu w latach 2013-14, wspierana przez rozsądną politykę pieniężną i kontynuowanie globalnej integracji - ocenił w swoim raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem MFW, wzrost gospodarczy przyspieszy, dzięki silniejszemu niż oczekiwano ożywieniu w strefie euro i niskim cenom ropy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że polski wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,5 proc. w pierwszym kwartale, wspierany przez silny popyt wewnętrzny oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Fundusz zwraca jednak uwagę, że deflacja nie ustępuje.

Cięcie stóp mile widziane

MFW oczekuje, że wzrost gospodarczy wyniesie w 2015 roku 3,5 proc. Natomiast ujemna luka popytowa zamknie się w 2016 roku, co powinno pomóc w powrocie do celu inflacyjnego do końca 2016 roku.

Zdaniem Funduszu, polska polityka pieniężna powinna koncentrować się na utrzymaniu stabilności. Cięcie stóp w marcu było pozytywnie przyjęte przez MFW i - jak tłumaczy Fundusz - obok luzowania ilościowego EBC powinno pomóc w uniknięciu ryzyka długotrwałej niskiej inflacji.

Jednocześnie MFW zwraca uwagę, że może być potrzebne dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej, jeśli utrzymujące się nadmierne umocnienie złotego będzie zagrażało celowi inflacyjnemu.

MFW chwali też polski system bankowy, który w ocenie Funduszu jest dobrze skapitalizowany, płynny, dochodowy i pozostał odporny na wstrząsy.

Czego brakuje?

Według organizacji należy kontynuować wysiłki na rzecz reform strukturalnych. W osiągnięciu celów pomoże promowanie innowacji, wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz lepsze ukierunkowanie kształcenia i szkoleń dla potrzeb pracodawców.

Mile widziane będzie także zmniejszenie biurokracji, zmniejszenie listy zawodów regulowanych oraz zmniejszenie segmentacji rynku pracy poprzez lepsze dostosowanie przepisów prawa pracy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane