• rozwiń

Dobre nastroje w strefie euro. Rośnie sektor usług

Dobre nastroje w strefie euro. Rośnie sektor usług
Foto: Shutterstock Foto: W strefie euro rośnie sektor usług

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 55,5 pkt. wobec 53,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano wskaźnik na 55,6 pkt.

Z kolei indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 56,0 pkt. wobec 54,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano wartość indeksu na 56,0 pkt.

Co to jest PMI?

PMI (z ang. Purchasing Managers Index), to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Odzwierciedla dane zebrane na podstawie anonimowych ankiet menadżerów firm. PMI osiąga wartości w przedziale od 0 do 100 pkt., przy czym poziom wyższy niż 50 pkt. oznacza, że dany sektor się rozwija, natomiast niższy odczyt świadczy o jego słabnącej kondycji.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane