• rozwiń

Temat: Grecki dramat

Grecja potrzebuje pieniędzy na wypłaty i emerytury. Ateny zbierają wkłady instytucji publicznych

Grecja potrzebuje pieniędzy na wypłaty i emerytury. Ateny zbierają wkłady instytucji publicznych

Wydane w poniedziałek przez grecki rząd rozporządzenie nakazuje wszystkim instytucjom państwowym i korporacjom prawa publicznego przekazanie swych wkładów pieniężnych centralnemu Bankowi Grecji, co ma pomóc w regulowaniu bieżących zobowiązań budżetowych.

Władze liczą na pozyskanie w ten sposób kwoty około 3 mld euro. Jak podaje grecka prasa ekonomiczna, rządowi pilnie potrzeba 1,1 mld euro na płace pracowników sektora publicznego, 850 mln euro na emerytury i około miliarda euro na wymagalne 12 maja zobowiązania wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Przy pomocy wkładów pieniężnych kas ubezpieczenia emerytalnego Ateny zdołały na początku kwietnia przekazać MFW należne wtedy transze i uniknąć popadnięcia w niewypłacalność. Jednak zarządy niektórych z tych kas i kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw wzbraniały się dotąd przed wykorzystywaniem ich zasobów finansowych do ratowania równowagi budżetowej.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane