• rozwiń

Firmy w Belgii płaciły mniejsze podatki? Bruksela wszczyna postępowanie

Firmy w Belgii płaciły mniejsze podatki? Bruksela wszczyna postępowanie

KE wszczęła postępowanie wobec Belgii za jej przepisy podatkowe, które umożliwiają niektórym firmom znaczne obniżanie podatków płaconych w tym kraju. W niektórych przypadkach sztuczna redukcja zysków, od których płacony powinien być podatek, wynosiła 90 proc.

Chodzi o stosowanie orzeczenia podatkowego, które pozwala międzynarodowym przedsiębiorstwom w Belgii zmniejszać wymiar podatków przez stosowanie klauzuli "nadmiernego zysku", który ma rzekomo wynikać z przynależności do ponadnarodowej grupy.

Wątpliwości KE

"Na tym etapie KE ma wątpliwości, czy ten przepis podatkowy jest zgodny w unijnymi zasadami pomocy państwa, które wykluczają przyznawanie firmom selektywnych korzyści zniekształcających konkurencję na jednolitym rynku" - uzasadniła we wtorkowym komunikacje KE.

"Nadmierny zysk", który może być odpisany od podatku musi być potwierdzony przez belgijską administrację podatkową poprzez specjalne orzeczenie (tax ruling). Możliwość taką mają jednak tylko międzynarodowe grupy, natomiast firmy aktywne tylko w Belgii nie mogą liczyć na podobne traktowanie.

W połowie grudnia KE rozszerzyła śledztwo dotyczące praktyk podatkowych na wszystkie państwa UE. Wcześniej było nim objęte siedem państw członkowskich. W przypadku Belgii Komisja zażądała już w 2013 informacji na temat określonych interpretacji podatkowych.

Afera w Luksemburgu

Gdyby podczas postępowania KE okazało się, że jakaś firma płacąc niższe podatki otrzymała niedozwoloną pomoc publiczną, belgijski rząd będzie zobowiązany do jej odzyskania.

W ostatnich miesiącach 2014 r. Brukselą wstrząsnęły doniesienia na temat wieloletnich, kontrowersyjnych praktyk podatkowych Luksemburga. Stosowano je, gdy premierem tego kraju był Jean-Claude Juncker, obecny szef Komisji Europejskiej.

Otwarcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o wyniku dochodzenia; daje ono stronom możliwości przedstawienia uwag

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane