• rozwiń

Europosłowie przeciw cięciom w budżecie. "Ostatnia szansa dla Europy"

Groźba mniejszych środków z unijnego budżetu dla Polski Odtwórz: Groźba mniejszych środków z unijnego budżetu dla Polski
Groźba mniejszych środków z unijnego budżetu dla Polski "Źródło: tvn24"

Podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim europosłowie różnych ugrupowań krytykowali proponowany przez Komisję Europejską projekt budżetu na lata 2021-2027, sprzeciwiając się między innymi cięciom w polityce spójności i rolnictwie. Apelowali o przyjęcie propozycji Parlamentu Europejskiego.

Debata poprzedziła głosowanie nad propozycją PE w sprawie budżetu na lata 2021-2027, które zaplanowano na środę. Jeśli propozycja ta zostanie przegłosowana, stanie się oficjalnym stanowiskiem PE w sprawie przyszłych ram finansowych i punktem wyjścia do negocjacji europarlamentu z krajami członkowskimi w sprawie ostatecznego kształtu budżetu.

"Budżet nie powinien być ograniczany"

Współsprawozdawcami projektu w PE są polscy europosłowie. Jeden z nich, Jan Olbrycht (PO),

przekonywał we wtorek w PE, że propozycja Komisji Europejskiej jest nie do zaakceptowania, bo zaproponowana przez nią wartość budżetu nie pozwoli na realizowanie zadań w UE.

Przyznał jednak, że PE zgadza się w kilku elementach z propozycją KE, np. z tym, że przyszły budżet powinien uwzględniać nowe zadania, jak obronność, ochrona granic i system azylowy. PE – jak mówił – zgadza się również co do tego, że należy zwiększyć środki na badania naukowe, program Erasmus oraz małe i średnie firmy.

Zbigniew Kuźmiuk (PiS) przekonywał, że budżet unijny powinien odpowiadać ambicjom politycznym UE, a nie być ograniczany.

Jak mówił, jeśli godzimy się na nowe priorytety, jak np. kwestia bezpieczeństwa czy większe środki dla krajów południa Europy, to nie może to się odbywać kosztem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

"Cięcia nie do przyjęcia"

- Propozycje cięć we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności są nie do przyjęcia – mówił, podkreślając, że cele realizowane przez obie polityki nie straciły na aktualności. Przypomniał, że kraje "starej" Unii ciągle uzyskują korzyści z dostępu do rynków krajów "nowej" Unii i dlatego te polityki

powinny być utrzymane.

Opowiedział się także za wyrównaniem stawek dopłat bezpośrednich w rolnictwie w całej UE. - Jeśli tego nie będzie, można uznać, że rolnictwo krajów Europy Środkowej jest dyskryminowane – zaznaczył.

Isabelle Thomas (Socjaliści) przekonywała, że KE w swojej propozycji przyszłego budżetu "rozmywa" ambicje. Krytykowała KE, że chce przeznaczyć mniej środków na politykę rolną i spójności dla najbiedniejszych krajów.

- KE chce dalej dokonywać cięć (w budżecie – red.). To jest niezgodne z interesem obywateli. Ten budżet to ostatnia szansa dla Europy. Obiecajmy sobie, że nie zgodzimy się na budżet, który podważy ambicje Europy - mówiła.

Zdaniem Janusza Lewandowskiego (PO) zagrożeniem dla przyszłego budżetu wcale nie jest brexit, bo największy płatnik do budżetu, czyli Niemcy i największy beneficjent, czyli Polska deklarują chęć zwiększenia składki. Apelował też o przejście do fazy uzgodnienia kształtu budżetu.

"Realistyczna propozycja"

Ivo Belet (EPL) nazwał propozycję PE w sprawie budżetu realistyczną. - Ci, którzy twierdzą, że budżet powinien zostać zmniejszony, mylą się. Przed nami stoją poważne wyzwania. Budżet nie powinien zostać zmniejszony - mówił.

Derek Vaughan (Socjaliści) wezwał wszystkich europosłów, aby sprzeciwili się cięciom w polityce spójności. - Wzywam, aby większość funduszy trafiła do regionów mniej rozwiniętych, aby wszystkie regiony otrzymywały fundusze strukturalne – powiedział. Zaapelował też o jak najszybsze porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych.

W podobnym duchu wypowiedział się Jordi Sole (Zieloni). Argumentował, że budżet musi być większy, by stawiać czoło wyzwaniom gospodarczym i klimatycznym. - PE proponuje silny budżet wieloletni, dostosowany do wyzwań, które przed nami stoją. Propozycja PE jest lepsza niż propozycja KE – zaznaczył.

Więcej w projekcie PE

5 listopada komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego zagłosowała za tym, by przyszły budżet unijny na lata 2021-27 był większy niż w projekcie Komisji Europejskiej. Więcej pieniędzy ma być przeznaczonych m.in. na naukę, małe firmy i infrastrukturę. Jednocześnie posłowie komisji sprzeciwili się cięciom w polityce spójności i rolnictwie.

W środę ta propozycja będzie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej. Jeśli zostanie przyjęta, stanie się oficjalnym stanowiskiem europarlamentu do negocjacji z krajami członkowskimi (Radą UE) nad ostatecznym kształtem przeszłego budżetu.

Posłowie oczekują, że porozumienie zostanie osiągnięte jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Pierwszy po brexicie

Długoterminowy budżet na lata 2021-2027 będzie pierwszym po brexicie, więc UE będzie już liczyć 27 państw członkowskich. Z tego też powodu w Brukseli i stolicach europejskich od miesięcy mówiło się o dziurze po brexicie i konieczności szukania oszczędności.

Plan przedstawiony 2 maja przez komisarza ds. budżetu Guenthera Oettingera przewiduje, że w niektórych obszarach Wspólnota rzeczywiście wyda mniej, ale nie brak też takich, w których wydatki poszybują w górę.

Polityka spójności, której Polska jest obecnie największym beneficjentem, a także Wspólna Polityka Rolna dalej będą największymi częściami unijnej kasy. Z oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej wynika, że cięcie w polityce spójności ma wynieść 7 proc., natomiast w rolnictwie - około 5 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane