• rozwiń

Temat: Unia Europejska

Od Warszawy po Lizbonę. Europa narzeka na zbyt duże różnice w zarobkach

W tych branżach są najwyższe i najniższe zarobki Odtwórz: W tych branżach są najwyższe i najniższe zarobki
W tych branżach są najwyższe i najniższe zarobki "Źródło: TVN24 BiS"

Zbyt duże różnice w dochodach to zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej jedno z wyzwań dla ich rządów - wynika z ogłoszonego w poniedziałek badania Eurobarometru. W Polsce stwierdziło tak czterech na pięciu ankietowanych.

Ponad połowa respondentów jest zdania, że ludzie mają równe szanse rozwoju (58 proc.). Jednak ten wynik maskuje istotne różnice regionalne - takiego zdania bowiem jest 81 proc. respondentów w Danii, ale tylko 18 proc. w Grecji. W Polsce wynik jest taki sam, jak średnia dla całej Unii Europejskiej.

Polacy, w porównaniu do mieszkańców innych krajów Wspólnoty, lepiej oceniają obecną sytuację.  Twierdząco na pytanie o to, czy większość rzeczy, które dzieją się ich życiu jest sprawiedliwa, odpowiedziało 60 proc. Polaków i 53 proc. mieszkańców wszystkich krajów UE.

Duże różnice widać też w ocenie sytuacji kraju dziś i przed 30 laty. Dla 64 proc. Polaków szanse rozwoju są bardziej sprawiedliwe niż przed trzema dekadami. Pod takim samym stwierdzeniem podpisuje się ponad 70 proc. osób biorących udział w badaniu na Malcie, w Finlandii i Irlandii, ale mniej niż 25 proc. w Chorwacji, Francji i Grecji. Średnia dla UE to jedynie 46 proc.

W Polsce jest też wyższe niż przeciętnie w UE poczucie sprawiedliwości. Na pytanie, czy ludzie w naszym kraju otrzymują to, na co zasługują, twierdząco odpowiedziało 47 proc. badanych Polaków, natomiast wśród Europejczyków ten odsetek wyniósł 38 proc.

Różnice w dochodach

Na tle mieszkańców innych krajów UE Polacy podobnie postrzegają nierówności w dochodach. Zdaniem 84 proc. Europejczyków są one zbyt duże w ich krajach. Dla Polski wynik wyniósł 82 proc. W Portugalii tego zdania jest 96 proc. respondentów, 92 proc. w Niemczech, a 59 proc. w Holandii.

We wszystkich krajach oprócz Danii ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że rządy powinny przyjąć środki mające na celu zmniejszenie różnic. Wynik dla Polski to 81 proc., a średnia dla UE - 79 proc.

Dobry stan zdrowia i wysokiej jakości kształcenie są postrzegane jako kluczowe lub ważne czynniki udanego życia przez odpowiednio 98 proc. i 93 proc. respondentów (polscy respondenci odpowiadali tak samo jak inni Europejczycy).

Ponad 90 proc. uważa także ciężką pracę i odpowiednie znajomości za istotne lub ważne (w przypadku polskich respondentów równo 90 proc.). Wywodzenie się z bogatej rodziny, posiadanie koneksji politycznych, określone pochodzenie etniczne lub płeć są postrzegane jako mniej istotne.

Badanie wskazuje na brak optymizmu mieszkańców kraju UE w niektórych dziedzinach. Na przykład jedynie 39 proc. ankietowanych Europejczyków jest przekonanych, że sprawiedliwość zawsze przeważa nad niesprawiedliwością. Tyle samo osób jest zdania, że jest odwrotnie.

Jeszcze większy pesymizm widać w odniesieniu do decyzji politycznych. Tylko 32 proc. badanych zgadza się, że będą one konsekwentnie stosowane do wszystkich obywateli, natomiast 48 proc. się z tym nie zgadza.

Specjalne badanie Eurobarometru dotyczące sprawiedliwości, nierówności i mobilności międzypokoleniowej zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 2 do 11 grudnia 2017 roku. W badaniu wzięło udział ogółem 28 031 osób z 28 państw UE. W Polsce próba wyniosła 997 osób.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane