axtercnaa
Straty roczne wskazują że ten teoretyczny wkład 1,5 mld zł starczy na 10 miesięcy utrzymania tych kopalń.
  • 0
  • 0
  • zgłoś naruszenie