• rozwiń

Wynagrodzenia policjantów i strażaków w górę. Rząd dał zielone światło

Jest pozorumienie NSZZ Policjantów z szefem MSWiA Odtwórz: Jest pozorumienie NSZZ Policjantów z szefem MSWiA
Jest pozorumienie NSZZ Policjantów z szefem MSWiA "Źródło: tvn24"

Rząd przyjął we wtorek rozporządzenia, umożliwiające podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Zmiana stanowi realizację porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 roku.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął cztery rozporządzenia w sprawach wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy czterech służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Za ich sprawą funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 złotych na etat (wraz z nagrodą roczną). Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektów rozporządzeń, środki na sfinansowanie wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Przyjęte rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Podwyżki dla funkcjonariuszy czterech służb będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 roku.

Podwyżki dla funkcjonariuszy

Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy policjanci, strażacy, funkcjonariusze SOP i strażnicy graniczni.

Jak wskazano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, podwyżka ma między innymi motywować do podejmowania służby w formacjach mundurowych podległych MSWiA oraz poprawić sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy tych służb.

Rozporządzenia mają związek z porozumieniem podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku. Ówczesny minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca 2018 roku.

Ustalono wówczas, że od 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w wysokości 655 złotych brutto. Natomiast kolejna podwyżka 500 złotych brutto miała nastąpić od 1 stycznia 2020 roku. Jednocześnie na mocy porozumienia MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Przewidziano też prawo funkcjonariuszy do pełnopłatnych nadgodzin.

Minister Brudziński podkreślał, że wypracowany kompromis "musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa".
Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane