• rozwiń

Temat: Gospodarka wg PiS

Za miesiąc startuje program 500 plus. Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek

Za miesiąc startuje program 500 plus. Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek
Foto: Shutterstock Foto: Do startu programu Rodzina 500 plus pozostał miesiąc

Do startu programu Rodzina 500 plus pozostał równo miesiąc. W samorządach, które będą wypłacać świadczenia wychowawcze, trwają intensywne przygotowania. My podpowiadamy, jak przygotować się do wypełnienia wniosku, dzięki któremu można będzie otrzymać pieniądze na dziecko.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że świadczeniem objętych będzie 3,7 mln dzieci (z 2,7 mln rodzin) w całym kraju. A realizacja tego programu tylko w tym roku będzie kosztować budżet ponad 17 mld zł.

Tak wygląda wzór wniosku 500 zł na dziecko

Jak to zrobić?

Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć o programie Rodzina 500 plus.

Z początkiem kwietnia do rąk rodzin trafią pierwsze środki z programu Rodzina 500 plus. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas wypełnianie kilkunastostronicowego wniosku. Co zatem trzeba w nim wpisać?

1. Dane osoby ubiegającej się

W pierwszej części wpisujemy dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a zatem np. matki lub ojca dzieci, na które będziemy pobierać świadczenia.

Co istotne, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną, musimy zwrócić uwagę na wpisanie naszego adresu mailowego.

2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

W tym punkcie musimy zdecydować, które z naszych dzieci będzie tym "pierwszym".

Należy podać jego imię i nazwisko, płeć, stan cywilny oraz numer PESEL (bądź numer i serię dowodu), datę urodzenia oraz stan cywilny. Prośba o podanie tej ostatniej informacji może się wydać szczególnie osobliwa. Musimy jednak pamiętać, że możliwa jest sytuacja, w której niepełnoletnie dziecko wchodzi w związek małżeński.

Podkreślamy, czy ubiegamy się o wypłatę świadczenia już na pierwsze dziecko, czy też nie.

Biedniejsze rodziny, a zatem te, których dochód nie przekracza 800 złotych netto (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1200 złotych netto) muszą udowodnić, że mają prawo do ubiegania się o wypłatę świadczenia już przy pierwszym dziecku.

Aby udowodnić, że mamy prawo do pobierania 500 zł także i na pierwsze dziecko, każdy z członków rodziny musi wypełnić specjalne oświadczenia o dochodach.

Przykładowo, rodzina Kowalskich składa się z: pracującego taty, niepracującej mamy, siedmioletniego syna i czteroletniej córki. Jeżeli ojciec zarabia miesięcznie - na etacie - 3 tys. zł brutto, czyli 2150 zł na rękę, to w takim przypadku świadczenie będzie wypłacane na pierwsze dziecko. Rodzina będzie otrzymywała po 500 zł na każde dziecko, czyli w sumie - co miesiąc - 1 tys. zł. Ale jeżeli ojciec będzie zarabiał 3 250 zł brutto miesięcznie - czyli 2330 zł na rękę - to taka rodzina będzie otrzymywała świadczenie tylko na jedno dziecko.

3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko.

To jest miejsce na uzupełnienie danych kolejnych dzieci w rodzinie. Co ważne, lista nie obejmuje tzw. "pierwszego" dziecka, o którym wspominaliśmy już w punkcie poprzednim. Nie wpisujemy tu też dzieci, które przekroczyły 18. rok życia.

4. Dane członków rodziny

W tym miejscu wpisujemy imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, która ubiega się o świadczenia. Także dzieci, których dane umieściliśmy w poprzednich punktach. Ponadto dołączamy informacje o stopniu pokrewieństwa, numer PESEL. Gdy ubiegamy się o 500 zł także i na pierwsze dziecko, należy zaznaczyć, w którym urzędzie skarbowym dokonujemy rozliczenia.

To istotny punkt, bo o ile w przypadku dostępu do świadczenia, nie bierze się pod uwagę dzieci, które ukończyły 18. rok życia, to jednak często pełnoletnie dzieci pozostają na utrzymaniu rodziców (uczą się, studiują, etc.), a zatem przy obliczaniu dochodu na głowę w rodzinie bierze się również je pod uwagę.

W sytuacji, gdy wychowujemy dziecko samotnie, nie wpisujemy nazwiska drugiego z rodziców.

5. Oświadczenie o niepełnosprawności

Ten punkt wypełniamy, jeśli nasze dziecko jest niepełnosprawne i jesteśmy w stanie to udowodnić - tzw. posiadamy oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

6. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ten punkt także wypełniamy wtedy, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko. W większości przypadków miejscem, do którego opłacamy składki będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zaś np. rolników - KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

7. Inne dane

Ten punkt jest również wymagany wówczas, gdy chcemy otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Znajdą się tam np. informacje o łącznej kwocie alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny oraz źródeł uzyskania dochodów i ich ewentualnej stracie.

Są to także m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu - w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. Na stronie nr 11 znajduje się rubryka, w której wpisujemy nr konta bankowego, na który chcemy uzyskać wypłatę.

8. Podpis!

Podpis jest absolutnie koniecznym elementem. Składając go, zaświadczamy, że zapoznaliśmy się z pouczeniami oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawdziwych danych.

Kolejne strony zawierają wzory oświadczeń, które odnoszą się do wysokości oraz źródła dochodu, jak również wielkości gospodarstwa rolnego.

Sprawdź, jak zmieniał się program Rodzina 500 plus: KALENDARIUM 500 złotych na dziecko

Gdzie dostarczyć wniosek?

Składanie wniosków będzie odbywać się za pomocą czterech kanałów. Pierwszy to portal emp@tia prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, drugi - portal usług elektronicznych ZUS, trzeci - ePUAP, a czwarty to banki. Wnioski w ramach programu Rodzina 500 plus będą obsługiwały banki PKO BP, Orange Finanse i mBank. Niewykluczone, że wkrótce do programu przystąpią kolejne.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane