• rozwiń

Tu z programem 500 plus radzą sobie najlepiej

Tu z programem 500 plus radzą sobie najlepiej

Po pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu w skali kraju wydano dotąd ok. 2 mln decyzji i wypłacono świadczenia na kwotę ok. 3 mld zł. W województwie świętokrzyskim niektóre gminy zrealizowały ponad 95 proc. wniosków.

W województwie świętokrzyskim samorządy zrealizowały 86,6 proc. wniosków o wypłatę środków z rządowego programu „Rodzina 500 plus” – poinformowała w czwartek wojewoda Agata Wojtyszek. Do rodzin trafiło ponad 118 mln zł.

- Obecnie decyzje wydawane są na bieżąco, nie ma przestojów - zapewniła.

Wyrównanie 500 plus

Jak przypomniała  wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, najbliższe dni to ostatni czas na składanie wniosków umożliwiających ubieganie się o wsparcie finansowe z trzymiesięcznym wyrównaniem. Termin mija 1 lipca.- To pierwszy program, który gwarantuje bezpieczeństwo ekonomiczne, materialne czy też pomaga rodzinom w bezpieczeństwie życia codziennego” – oceniła Bojanowska. Przypomniała, iż

Wiceminister podkreśliła, że wg danych z końca maja, to właśnie woj. świętokrzyskie najlepiej zrealizowało program.

- Chcę zaapelować do mieszkańców województwa, by nie czekali do 1 lipca ze składaniem wniosków - powiedziała Wojtyszek. -  Każdy wniosek złożony po tym dniu będzie realizowany od miesiąca, w którym zostanie złożony – dodała.

Najlepsze gminy

Do 15 czerwca wypłacono ponad 237,5 tys. świadczeń na kwotę ponad 118,3 mln zł.

Niemal zakończono wydawanie decyzji w gminach: Bałtów, Oksa, Opatowiec, Ruda Maleniecka, Sadowie, Secemin, Solec-Zdrój, Szydłów, Tarłów, Chmielnik, Działoszyce, Koprzywnica, Opatów i Zawichost. W tych miejscowościach prawie 95 proc. dokumentów składano osobiście - to pozwoliło na uniknięcie błędów w ich wypełnianiu.

W dużych miastach ponad 24 proc. wniosków złożono elektronicznie. Najwyższe wypłaty odnotowano w największych miastach regionu: Kielcach – ponad 15 mln zł i w Ostrowcu Świętokrzyskim – ponad 4,6 mln zł. Największe wsparcie finansowe otrzymała rodzina z dziesięciorgiem dzieci, z gminy Kluczewsko (pow. włoszczowski).

Świadczenia dla rodzin

Wojtyszek dodała, że do urzędników nie docierają sygnały, jakoby rodziny źle wydawały przekazane im pieniądze.

- Musimy mieć świadomość, że jest pewien margines osób, które nie do końca potrafią troszczyć się o swoje rodziny. Ośrodki Pomocy Społecznej maja te rodziny zdiagnozowane. Będziemy o to dbali i pytali, czy na pewno te środki są wydawane właściwie. Jeśli będziemy mieli wątpliwości, wiemy, że mogą być one wydawane w formie rzeczowej. Jeśli takie sytuacje się pojawią, będziemy korzystać z tej możliwości – podkreśliła.Program „Rodzina 500 plus” realizują w regionie 102 jednostki samorządu: 98 ośrodków pomocy społecznej, trzy urzędy gmin oraz jeden Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Aby usprawnić obsługę klientów, w największych miastach oraz rozległych obszarowo gminach wiejskich, uruchomiono 61 dodatkowych punktów obsługi.

Senator PiS Krzysztof Słoń ocenił, że tak dobra realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez sprawnego działania samorządowców. „Na pewno dostrzeżemy pozytywy tego programu także w sytuacji gospodarczej naszego regionu” – dodał polityk.

W ramach działającego od 1 kwietnia programu „Rodzina 500 plus”, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny o niskich dochodach, przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę (albo 1,2 tys. zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka.

Zobacz, jak zmieniono formę świadczenia matkom korzystającym z 500 plus

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane