• rozwiń

300 plus nie wystarcza na wyprawkę. Ile wydali rodzice?

300 plus. Do kogo adresowane jest świadczenie? Odtwórz: 300 plus. Do kogo adresowane jest świadczenie?
300 plus. Do kogo adresowane jest świadczenie? "Źródło: TVN24 BiS"

Średnio 1051 złotych wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli o 48 złotych więcej niż w ubiegłym roku. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 679 złotych, czyli o 30 złotych więcej - wynika z sondażu CBOS. W tym roku po raz pierwszy rodzice mogli skorzystać z rządowego programu Dobry start, który polega na wypłacie 300 zł na dziecko.

Pod pojęciem wydatki szkolne CBOS rozumie wyposażenie dzieci w podręczniki, przybory szkolne, mundurki, a także opłaty, np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancje.

Wydatki na wyprawkę

Jak zaznacza, chociaż w stosunku do początku ubiegłego roku szkolnego przeciętne wydatki rodziców mających dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej wzrosły, to "nadal jednak są one nieco niższe niż przed trzema laty".

Wysokość ogólnych kwot przeznaczanych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy, przede wszystkim, od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem, łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku obecnego roku szkolnego średnio 742 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1255 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do szkół – 1935 zł.


Z badania wynika, że na potrzebny związane z rozpoczęciem roku szkolnego do 300 zł wydało 5 proc. rodzin (spadek o 5 punktów proc. w stosunku do ubiegłego roku), od 301 do 500 zł - 24 proc. rodzin (wzrost o 8 pkt. proc.), od 501 do 800 zł - 20 proc. rodzin (wzrost o 2 pkt. proc.), od 801 do 1000 zł - 21 proc. rodzin (spadek o 3 pkt. proc.), od 101 do 1500 zł - 10 proc. rodzin (spadek o 2 pkt. proc.), a powyżej 1500 zł - 14 proc. rodzin (wzrost o 3 pkt. proc.).

W przeliczeniu na jedno dziecko rodzice z jednym dzieckiem wydali średnio 742 zł (wzrost wydatków o 8 proc. wobec ubiegłorocznej kwoty), z dwojgiem dzieci - 628 zł (spadek o 1 proc.), a rodzice z trojgiem dzieci lub więcej - 552 zł (wzrost o 6 proc.).

Zajęcia dodatkowe

Na płatne zajęcia dodatkowe - edukacyjne lub ogólnorozwojowe - co najmniej jedno swoje dziecko chce posłać w tym roku 67 proc. rodziców (o 3 punkty proc. więcej niż przed rokiem); w tej grupie wszystkie swoje dzieci na takie zajęcia chce posłać 81 proc. rodziców.

Na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia rodziców. Wśród rodziców z wyższym wykształceniem dodatkowe zajęcia chce sfinansować 91 proc., a wśród rodziców niemających wyższego wykształcenia - 55 proc.Najpopularniejszym rodzajem płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest nauka języków obcych, którą w tym roku finansuje lub zamierza sfinansować swoim dzieciom 61 proc. rodzin. Nieco mniejsza grupa rodziców finansuje zajęcia sportowe - 57 proc. Na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań znalazły się płatne zajęcia artystyczne - 42 proc., a na czwartym - korepetycje i kursy przygotowawcze - 32 proc. wskazań.

Kwota na edukacyjne zajęcia

Miesięczna kwota przeznaczana na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe wszystkich dzieci wynosi średnio 421 zł. Jest to kwota niższa niż w ostatnich dwóch latach (od ubiegłego roku spadek o 28 proc.). Ponad połowa rodziców (56 proc.) planuje jednak wydawać na ten cel łącznie na wszystkie dzieci nie więcej niż 300 zł miesięcznie. Najczęściej deklarowaną kwotą na dodatkowe zajęcia jest natomiast 200 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym spadły również miesięczne wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe w przeliczeniu na jedno dziecko. Obecnie wynoszą one 309 zł (spadek o 32 proc. w stosunku do poprzedniego roku).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Na pytania o wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odpowiadali rodzice mający dzieci w wieku szkolnym - 258 osób.

Dobry start

W ramach wprowadzonego w tym roku programu Dobry start 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci. Pieniądze są wypłacane raz w roku.

Ci, którzy chcą dostać wyprawkę szkolną, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane