• rozwiń

Coraz mniej Polaków myśli o wyjeździe za chlebem

Kubisiak: mniej Polaków myśli o emigracji zarobkowej Odtwórz: Kubisiak: mniej Polaków myśli o emigracji zarobkowej
Kubisiak: mniej Polaków myśli o emigracji zarobkowej "Źródło: TVN24 BiS"

87 procent badanych Polaków nie rozważa wyjazdu do pracy za granicą. O emigracji myśli 11,8 procent. Tak wynika z raportu Work Service "Migracje zarobkowe Polaków VIII". "To wynik o 2 punkty procentowe niższy niż w poprzedniej edycji badania, a zarazem najniższe wskazanie w historii badań" - podkreślono.

Emigrację rozważają głównie osoby w wieku 18-24 lata i 35-44 lata. "Co istotne, 85 procent planujących wyjazd stanowią osoby niemające wyższego wykształcenia. Obecnie tylko jedna piąta Polaków z wykształceniem zawodowym myśli o wyjeździe, co stanowi wskazanie o 9 punktów procentowych niższe niż w poprzedniej edycji" - zaznaczono w sondażu.

W raporcie zwrócono uwagę, że 69 procent badanych, którzy chcą emigrować, ma pracę, a jedynie 13 procent bezrobotnych myśli o wyjeździe.

"Pod względem miejsca zamieszkania wyróżnia się region centralny: województwa mazowieckie i łódzkie, w których 31 procent respondentów myśli o emigracji. Dla porównania, na Dolnym Śląsku podobne deklaracje składa tylko 5 procent Polaków. Ponad dwie trzecie potencjalnych emigrantów pochodzi z terenów wiejskich lub małych miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców" - napisano w raporcie.

Główne kierunki emigracji

Z sondażu wynika, że głównym kierunkiem emigracji są Niemcy - wskazało je 31 procent respondentów. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (15 procent). Na najniższym stopniu podium w tym zestawieniu jest Wielka Brytania (6 procent).

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji, są wyższe niż w naszym kraju zarobki. Drugim - wyższy standard życia, a na trzecim miejscu (po raz pierwszy tak wysoko) znalazły się sprawy związane z polityką socjalną.

Na pytanie, na jak długo zdecydowaliby się na wyjazd za granicę, 24 procent ankietowanych odpowiedziało, że na stałe, 20 procent - na kilka lat, 18,5 procent - na około 3 miesiące, 13 procent - na około roku.

Wśród powodów, które powstrzymują przed wyjazdem, badani na pierwszym miejscu wymieniają przywiązanie do rodziny i przyjaciół. "Co istotne, 40 procent Polaków nie chce emigrować z powodu atrakcyjnej pracy w kraju, co jest wyższym wskazaniem o 5 punktów procentowych w porównaniu do wyników sprzed roku. Tylko 5 procent Polaków boi się emigracji ze względu na złe traktowanie naszych rodaków poza krajem" - zaznaczono.

W komentarzu do badania prezes Work Service Maciej Witucki zwrócił uwagę, że trzy czwarte Polaków odrzuca możliwość poszukiwania pracy za granicą. "Z drugiej strony widzimy, że 56 procent osób myślących o emigracji to debiutanci, a więc Polacy po raz pierwszy planujący ten krok" - stwierdził.

Witucki zaznaczył, że paradoksalnie nie są to jedynie osoby młode.

- W tej grupie przeważają Polacy w średnim wieku, którzy zdobyli już doświadczenie na polskim rynku pracy. Biorąc pod uwagę te wszystkie trendy, możemy powiedzieć, że nie tylko nowa (mniej liczna) grupa Polaków planuje wyjechać, ale pojawiają się w niej osoby chcące po raz pierwszy spróbować życia za granicą, a przy tym rośnie ryzyko, iż nasza gospodarka w trwały sposób może te osoby utracić - dodał Witucki.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane 20-29 marca 2018 roku na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Kantar Millward Brown. Sondaż zrealizowano na próbie 708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków. Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane