• rozwiń

W USA przybyło nowych miejsc pracy

W USA przybyło nowych miejsc pracy
Foto: Shutterstock Foto: W USA w I przybyło 227 tys. miejsc pracy

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w styczniu wzrosła o 227 tys. wobec 157 tys. przed miesiącem po korekcie - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Stopa bezrobocia wyniosła 4,8 proc.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 237 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 165 tys. po korekcie.

Stopa bezrobocia w USA w styczniu wyniosła 4,8 proc., wobec 4,7 proc. w grudniu - podał amerykański Departament Pracy.

Oczekiwania

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA w styczniu na poziomie 4,7 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 180 tys. wobec 156 tys. w grudniu przed korektą, a w sektorze prywatnym wzrośnie o 175 tys. wobec wzrostu o 144 tys. w grudniu przed korektą.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w styczniu 62,9 proc. wobec 62,7 proc. miesiąc wcześniej po korekcie.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w styczniu o 0,1 proc. mdm, po wzroście o 0,2 proc. miesiąc wcześniej po korekcie, wobec 0,4 proc. przed korektą

W ujęciu rocznym wynagrodzenia godzinowe w styczniu wzrosły o 2,5 proc., po wzroście o 2,8 proc. w grudniu. po korekcie, wobec 2,9 proc. przed korektą.

Tu spodziewano się odczytów odpowiednio na poziomie: 0,3 proc. i 2,7 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane