• rozwiń
  • WIG20 2188.20 +0.70%
  • WIG30 2521.46 +0.73%
  • WIG 56753.79 +0.71%
  • sWIG80 11547.10 +0.62%
  • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Uprzejmie donoszę... Ministerstwo pomaga jak może

Uprzejmie donoszę... Ministerstwo pomaga jak może

Urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowali formularz dla donosicieli. Chętni mogą informować w nim resort o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy realizacji projektów w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Jak tłumaczy ministerstwo, resort przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach programu, "w sposób etyczny, jawny i przejrzysty".

Najwyższe standardy

"Wychodząc na przeciw wyżej wymienionym oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko" - czytamy na stronie MIR.

Resort przekonuje, że przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na "wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów"

Aby taką nieprawidłowość zgłosić należy wypełnić specjalny formularz lub wysłać e-maila.

Na stronie resortu znalazły się także zasady, którymi kierują się urzędnicy przy rozpatrywaniu donosów:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane