• rozwiń

"Wykorzystują RODO, aby wyłudzić pieniądze". Urząd ostrzega

Eksperci przestrzegają przed oszustami internetowymi Odtwórz: Eksperci przestrzegają przed oszustami internetowymi
Eksperci przestrzegają przed oszustami internetowymi "Źródło: TVN24 BiS"

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed oszustami podającymi się za kontrolerów UODO. "Zanim pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadomi o niej pisemnie i telefonicznie" - przypomniano.

UODO zwrócił uwagę w komunikacie, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

"Działania tego typu są nie tylko naganne, ale w niektórych przypadkach nosiły znamiona przestępstwa. Oszuści wykorzystują RODO, aby wyłudzić pieniądze" - czytamy.

Organ nadzorczy zaleca zachowanie ostrożności.

"Prezes UODO apeluje, aby przedsiębiorcy cały czas zachowywali wyjątkową ostrożność i dokładnie analizowali zarówno korespondencję przychodzącą, jak i upoważnienie osób do przeprowadzanych kontroli, pod kątem zawartych w tej dokumentacji informacji, np.: właściwa nazwa urzędu, poprawne adresy, autentyczne podpisy, czy oryginalna pieczęć urzędowa" - wyjaśniono.

Kontrole UODO

Prezes UODO przypomniał, że zanim pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadomi o niej pisemnie i telefonicznie. Ponadto pracownik Urzędu okaże upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które musi zawierać:

- podstawę prawną,

- oznaczenie UODO,

- informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),

- określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

- oznaczenie kontrolowanego,

- termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,

- podpis Prezesa UODO,

- pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Urząd zwrócił uwagę, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest między innymi hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO.

Urząd zaznaczył, że w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu trzeba dzwonić pod numer 22 531 04 44.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane