• rozwiń

Ułatwienia dla małych producentów żywności wejdą w życie

Tu żywność się nie zmarnuje. Trafi do potrzebujących Odtwórz: Tu żywność się nie zmarnuje. Trafi do potrzebujących
Tu żywność się nie zmarnuje. Trafi do potrzebujących "Źródło: Fakty po południu"

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla firm rozpoczynających produkcję żywności na niewielką skalę - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Na zmianach mają skorzystać rolnicy oraz mali, lokalni przedsiębiorcy.

Chodzi o ustawę z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jej celem jest wprowadzenie ułatwień w zakresie procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności przez podmioty produkujące żywność na niewielką skalę.

Jak podano, jedna ze zmian polega na rezygnacji z obowiązku zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu w procedurze umożliwiającej rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej i tzw. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Łatwiejsza sprzedaż własnych wyrobów

Analogiczna zmiana, wprowadzana w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, polega na rezygnacji z obowiązku zatwierdzania, w drodze decyzji administracyjnej, zakładu prowadzącego produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (w przypadku regulacji tej ustawy żywności pochodzenia niezwierzęcego lub zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego).

Jeżeli produkcja odbywa się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z ustawą wystarczyć będzie zarejestrowanie zakładu.

Powyższe zachęty, skutkujące zmniejszeniem liczby wymaganych dokumentów oraz skróceniem czasu na załatwienie sprawy, powinny - zdaniem autorów - zwiększyć liczbę podmiotów prowadzących zakłady, w których produkowana jest żywność na niewielką skalę. Według ustawodawcy zwiększy to dostępność tej żywności dla konsumenta.

Beneficjentami zmian będą rolnicy oraz przedsiębiorcy planujący prowadzić sprzedaż żywności w ramach sprzedaży bezpośredniej lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Autorzy przepisów podkreślają, że ustawa nie zmienia istniejących regulacji dotyczących nadzoru oraz urzędowych kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną nad miejscami wytwarzania żywności i produktów, a także innych przepisów w zakresie wymagań sanitarnych i weterynaryjnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane