• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-24 17:15

Dostosuj

Ukraińcy bez wiz przekroczyli granicę Polski ponad 644 tysiące razy

"Fala migracji z Ukrainy do Polski rośnie" Odtwórz: "Fala migracji z Ukrainy do Polski rośnie"
"Fala migracji z Ukrainy do Polski rośnie"

Od początku obowiązywania ruchu bezwizowego - czyli od 11 czerwca do końca września bieżącego roku - obywatele Ukrainy w jego ramach przekroczyli granicę ukraińsko-polską 644 tysięcy razy - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej został zniesiony 11 czerwca br. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Ruch migracyjny

- Ruch migracyjny z Ukrainy do Polski cały czas rośnie, ale zniesienie wiz jak dotychczas nie wpłynęło znacząco na tempo jego wzrostu - ocenił Dudziak.

Jak podkreślił, po niespełna pięciu miesiącach od zniesienia obowiązku wizowego nie zaobserwowano zasadniczej zmiany w dynamice czy charakterze migracji z Ukrainy. - Porównując czteromiesięczne okresy przed i po wprowadzeniu ruchu bezwizowego, zauważalny jest niespełna 9-procentowy wzrost liczby obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski - powiedział Dudziak.

Podkreślił, że ruch migracyjny z Ukrainy ma charakter cyrkulacyjny – w analizowanych okresach pojedyncze osoby mogły wielokrotnie przekraczać granicę z Polską.

Wnioski o pobyt

Wskazał, że o 6 proc. wzrosła natomiast liczba złożonych przez obywateli Ukrainy wniosków o zezwolenia na pobyt w Polsce. Podał, że w ciągu czterech miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment zniesienia obowiązku wizowego wnioski o zezwolenia na pobyt złożyło 39,3 tys. osób. Zaś w od czerwca

do października analogiczne podania złożyło 41,7 tys. osób.

Poinformował, że obecnie ważne zezwolenia uprawniające do pobytu w Polsce przez okres dłuższy, niż zezwala na to wiza, posiada ok. 140 tys. obywateli Ukrainy.

Więcej Ukraińców w Polsce

Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie luty – maj 2017 r. do Polski przyjechało 3,36 mln obywateli Ukrainy. Od czerwca do września było to natomiast 3,65 mln osób, czyli więcej o 9 proc. (290 tys. osób).

- Niespełna 9-procentowy wzrost przekroczeń granicy jest naturalną konsekwencją rosnącej liczby obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce i odwiedzających swój kraj pochodzenia, a także przyjazdów do letnich prac sezonowych w rolnictwie czy sadownictwie - wskazał Dudziak.

Obywatele Ukrainy przyjeżdżający w ramach ruchu bezwizowego mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane