• rozwiń

Profil polskiego sklepikarza. Zobacz, u kogo robimy zakupy

Profil polskiego sklepikarza. Zobacz, u kogo robimy zakupy
Foto: Shutterstock Foto: Kim jest przeciętny właścieciel sklepu detalicznego?

To mężczyzna, w wieku 41-50 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym. Jest aktywny zawodowo od ponad 20 lat, handlem detalicznym zajmuje się od ponad 5 lat, a niemal co drugi prowadzi co najmniej dwa sklepy. O kim mowa? O statystycznym właścicielu sklepu detalicznego.

Profil właścicieli sklepów detalicznych przebadała Akademia Umiejętności Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu.

Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród właścicieli sklepów detalicznych w Polsce dominują mężczyźni (63 proc.). Największą grupę stanowią osoby w wieku między 41 a 50 lat (33 proc.), przy czym warto zauważyć, że placówki handlowe prowadzą reprezentanci każdej grupy wiekowej, począwszy od 30-latków po 60-latków (brak jest luki pokoleniowej).

Być na swoim

Generalnie, wśród detalistów przeważają osoby ze średnim wykształceniem (53 proc.), z dużą reprezentacją osób z wykształceniem wyższym (33 proc.). Zdecydowana większość jest aktywna zawodowo już ponad dwie dekady (60 proc.).

Duża grupa przedsiębiorców zdecydowała się na prowadzenie sklepu w warunkach przemian ustrojowych w latach 90. Chęć "bycia na swoim" była najczęściej wskazywanym powodem założenia placówki handlowej (28 proc.). Badani swój wybór argumentowali również perspektywą lepszych zarobków (15 proc.). Wśród przedsiębiorców działających w handlu są również tacy, którzy są już sukcesorami – 14 proc. wskazało, że przejęli istniejący biznes.

Okazuje się również, że rynek niezależnego handlu dzieli się niemal po równo na dwie grupy: 51 proc. przedsiębiorców koncentruje się na rozwijaniu tylko jednej placówki, a 49 proc. prowadzi co najmniej dwa sklepy. Ponad 12 proc. badanych ma więcej niż 5 sklepów.

Blisko 1/5 właścicieli sklepów planuje otwarcie kolejnej placówki w ciągu 12 miesięcy. Większość z nich (ponad 55 proc.) zamierza to zrobić w modelu franczyzowym. Wśród zachęt wejścia do franczyzy przedsiębiorcy najczęściej wymieniają: wspólne źródło dostaw i zakupów, rozpoznawalną markę, wsparcie i doradztwo franczyzodawcy, niższe koszty marketingu i promocji oraz większe możliwości konkurowania.

Szanse i zagrożenia dla biznesu

Ponad połowa badanych właścicieli sklepów szans rozwoju firmy upatruje w dobrej ofercie swojego sklepu w porównaniu do tego, co można znaleźć u konkurencji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na rozwój firmy, bardzo liczna grupa (37 proc.) podkreśla zbudowanie dobrych relacji z klientami. Dla blisko 18 proc. badanych szansą rozwoju jest również sam wygląd sklepu, który jest według nich nowoczesny, a przez to atrakcyjny dla konsumentów.

Do głównych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś detalista, zaliczany jest natomiast odczuwalny wzrost konkurencji. Na ten czynnik uwagę zwróciło 58 proc. badanych. 3/4 z nich jako największą konkurencję postrzega średnie i duże sklepy sieciowe, w tym dyskonty. Wzrost kosztów prowadzenia działalności to kolejna najczęściej wskazywana bariera rozwoju firmy (44 proc.). Czynnikiem mającym negatywny wpływ na prowadzenie biznesu są również obserwowane zmiany w prawie, które bezpośrednio dotyczą handlu (22 proc.). Co ciekawe, jedynie 2 proc. badanych obawia się rozwoju e-sklepów.

Badanie ilościowe przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej wśród N=300 aktywnych przedsiębiorców prowadzących minimum jeden sklep detaliczny. W składzie próby uwzględniono zarówno przedsiębiorców działających w ramach franczyzy, jak i prowadzących działalność poza siecią franczyzową, w proporcjach 70/30.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane