• rozwiń

Trzecie Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

Trzecie Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

Blisko 300 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, świata kultury, ekspertów, dziennikarzy i dyplomatów weźmie udział w Polsko-Brytyjskim Forum Belwederskim, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 6 i 7 marca 2019 roku. Celem spotkania jest poszukiwanie nowych płaszczyzn dwustronnej współpracy, w tym dyskusja o kształcie naszego partnerstwa po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w którym 9 marca 2017 roku odbyła się pierwsza edycja Forum.  Forum jest organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum Belwederskiego jest: Issues that matter. The next generation of the UK-PL partnership (Kwestie istotne dla kolejnego etapu brytyjsko-polskiego partnerstwa).

Forum rozpocznie się 6 marca o 18:30 dyskusją z udziałem Sir Dermota Turinga, autora książki ‘X Y & Z: The Real Story of How Enigma Was Broken’, na temat historii polskich kryptologów i ich udziału w rozszyfrowaniu kodu Enigmy. Sesję tę moderować będzie korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Wielkiej Brytanii oraz członek komitetu sterującego Forum - Jakub Krupa.

Forum jest doskonałą płaszczyzną do rozmowy o wyzwaniach i szansach dla obu państw we współpracy gospodarczej i biznesowej, sprawach bezpieczeństwa, a także kwestiach związanych z liczącą prawie milion osób społecznością polską na Wyspach i obecnością Brytyjczyków w Polsce.

Celem Forum jest pogłębianie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, szeroko reprezentowanymi przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami. Inicjatywa Forum, która nakierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów rządów obu państw zawartego w listopadzie 2016 r. i służyć ma wzbogaceniu ‎relacji pomiędzy naszymi krajami i społeczeństwami.

7 marca o godz. 9 rozpocznie się sesja plenarna poświęcona tematyce:

Jaki wpływ na stosunki brytyjsko – polskie będzie miał Brexit i zmiany w UE?

Zapraszamy do oglądania.
Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane