• rozwiń

Ziemia rolna tylko dla rolników. "Konstytucja polskiej wsi" dziś w Sejmie

Ziemia rolna tylko dla rolników. "Konstytucja polskiej wsi" dziś w Sejmie

Czwartek to kolejny dzień posiedzenia Sejmu. Na sali obrad m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Tzw. „konstytucja polskiej wsi” przewiduje wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat.

Rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat.

Odstępstwa mają dotyczyć gruntów przeznaczonych na inne cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania - ziemi położonej w specjalnych strefach ekonomicznych, domów z niezbędnymi gruntami i lokali mieszkalnych; działek do 1 ha.

Nabywcami ziemi mają być zasadniczo tylko rolnicy, wyjątek będą stanowić osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa.

Odstępstwa i uwagi

Zasady te nie będą dotyczyły dziedziczenia. Dodatkowo, zakup ziemi wiązał się będzie z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak i zakazem sprzedaży czy wydzierżawiania ziemi przez okres 10 lat. Zbycie ziemi przed upływem tego terminu byłoby możliwe tylko dzięki zgodzie sądu. Sprzedaż ziemi lub dzierżawa bez takiej zgody wiązać się będzie z jej odkupem przez ANR. Według Ministerstwa Rolnictwa projektowana ustawa ma przede wszystkim poprawić strukturę agrarną w Polsce. Ma także chronić ziemię przed spekulacyjnym wykupem.

W ramach konsultacji publicznych, zgłoszono 75 uwag. Kluczowe dotyczyły "braku proporcjonalności we wprowadzonych ograniczeniach obrotu nieruchomościami rolnymi, co może skutkować zarzutem braku zgodności projektowanych przepisów z Konstytucją RP". Wątpliwości organizacji rolniczych wzbudziła też kwestia obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami prywatnymi.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane