• rozwiń

Temat: Praca

Coraz mniej pracowników tymczasowych. To efekt zmian w prawie

Prezesi zarabiają 271 razy więcej niż pracownicy Odtwórz: Prezesi zarabiają 271 razy więcej niż pracownicy
Prezesi zarabiają 271 razy więcej niż pracownicy "Źródło: TVN24 BiS"

W drugim kwartale bieżącego roku firmy zatrudniały o 18 procent mniej pracowników tymczasowych niż przed rokiem - wynika z danych Konfederacji Lewiatan i Polskiego Forum HR. Przyczyną tego spadku mogą być nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych, które obowiązują od czerwca ubiegłego roku. Eksperci spodziewają się kolejnych spadków.

Szacowana liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła około 323 tys. osób. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, zatrudniały w tym czasie 101 tys. osób. "Niskie bezrobocie, nieustający brak pracowników do pracy i co za tym idzie rosnąca motywacja pracodawców do zatrudniania pracowników w sposób bezpośredni, wpływają na spadającą popularność pracy tymczasowej" - czytamy w badaniu.

Dodatkowo, z końcem listopada upływa 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, usankcjonowany w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w ubiegłym roku.

"Nieodzowną konsekwencją tej zmiany będzie dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych. Część z nich z pewnością znajdzie stałe zatrudnienie u pracodawców użytkowników, pozostali najprawdopodobniej będą kontynuowali współpracę w ramach innych form zewnętrznego zatrudnienia" - czytamy w opracowaniu Polskiego Forum HR i Konfederacji Lewiatan. 

Wydłużył się okres zatrudnienia jednego pracownika

O nieco mniej, bo o 11 proc. spadła liczba pełnych etatów wypracowana przez pracowników tymczasowych w drugim kwartale 2018, osiągając poziom 51 tys. Oznacza to, że w stosunku do poprzednich okresów, wydłużył się okres zatrudnienia jednego pracownika. Wartość rynku pracy tymczasowej w 2018 roku wzrosła nieznacznie, bo o 2 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, ale już w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 3 proc.

Nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych weszła w życie w ubiegłym roku. Wprowadziła szereg zmian, m.in. to, że pracownik tymczasowy może zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Większą ochroną objęto także kobiety w ciąży. Nowe przepisy zobligowały agencje pracy tymczasowej do przedłużenia ich umów do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu taka pracownica może otrzymać po porodzie zasiłek macierzyński.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane