• rozwiń
    • WIG20 2208.83 -0.15%
    • WIG30 2497.33 -0.11%
    • WIG 57842.73 -0.25%
    • sWIG80 11426.64 -0.23%
    • mWIG40 3661.27 +0.33%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 12:07

Dostosuj

Smog zatrzymuje nas w domu. Pięć aplikacji, dzięki którym poznasz jakość powietrza

Smog zatrzymuje nas w domu. Pięć aplikacji, dzięki którym poznasz jakość powietrza

Smog stał się na tyle poważnym problemem, że w ekstremalnych sytuacjach mieszkańcom niektórych miast i regionów w Polsce zaleca się pozostanie w domu. Czy to już pora na założenie maseczki z filtrem, a może należy całkowicie zrezygnować z wychodzenia na zewnątrz? Każdy z nas może to sprawdzić również przez jedną z aplikacji mobilnych. Dzięki nim poznamy aktualny stan powietrza w Polsce. Wszystkie prezentowane aplikacje bazują na danych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

1. Jakość powietrza w Polsce

Aplikacja została przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki niej można sprawdzić dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych w całej Polsce. Jak deklaruje Ministerstwo Środowiska, rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które nie mają eksperckiej wiedzy na temat ochrony powietrza.Aplikacja przedstawia dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozsianych po całej Polsce. Program sam wybiera najbliższą stację, ale umożliwia również sprawdzenie danych z pozostałych punktów pomiarowych.

Informacje o jakości powietrza wizualizowane są za pomocą mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych.

Aplikacja działa zarówno w systemie Android, jak również iOS.

2. Kanarek - jakość powietrza

Twórcy aplikacji Kanarek przekonują, że informacje o stanie powietrza są przekazywane za pomocą wykresów, powiadomień oraz widgetów.Kanarek monitoruje następujące substancje:
- pyły zawieszone PM 2,5
- pyły zawieszone PM 10
- dwutlenek węgla (CO2)
- dwutlenek azotu (NO2)
- tlenek węgla (CO)
- benzen (C6H6)
- ozon (O3)

Skala jakości powietrza jest przedstawiona w formie procentowej, gdzie 100 proc. odpowiada poziomowi "zły". Informacje na temat smogu przełożone są na mapy, diagramy oraz wykresy.

Kanarek przenosi dane GIOŚ na własne serwery, co pozwala częściowo uodpornić się na niedomagania po stronie inspektoratu.

Aplikacja jest aktualnie dostępna jedynie dla użytkowników systemu Android.

3. Zanieczyszczenie Powietrza

Aplikacja umożliwia bieżące śledzenie stopnia zanieczyszczenia powietrza następującymi składnikami:

- pyłami PM10,
- pyłami PM2,5,
- dwutlenkiem siarki (SO2),
- dwutlenkiem azotu (NO2),
- ozonem (O3),
- tlenkiem węgla (CO),
- benzenem (C6H6)

Poziom każdego z pyłów jest przedstawiony w formie wykresów w odniesieniu do norm.

Dane pochodzą ze stacji pomiarowych w całej Polsce, które są administrowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jego wojewódzkie oddziały.

Bardziej wymagający mogą skorzystać także z poszerzonej wersji PRO, która ma dodatkowe udogodnienia i nie zawiera reklam.

Przekroczenie norm jakościowych jest przedstawiane w formie wykresu. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników systemu Android.

4. Smok Smog

To aplikacja, która działa jedynie w Polsce południowej. "Ze względu na ograniczenia, jakie obecnie posiadamy, nie wpieramy stacji w całej Polsce" - informują jej twórcy, zaznaczając także, że pracują nad nimi w czasie wolnym i pro publico bono. 

Smok Smog umożliwia zbadanie powietrza w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim i opolskim, czyli najbardziej zanieczyszczonym regionom w Polsce.

Aplikacja pozwala przejrzeć stan zanieczyszczenia nie tylko w czasie bieżącym, lecz także prezentuje dane z minionych kilku dni.

Aplikacja dostępna jest na aparatach z systemem Android i iOS.

5. Kraków Smog

Kolejna aplikacja, która ma zasięg tylko lokalny. Pozwala na zbadanie aktualnego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i okolicach. Przedstawia zarówno aktualny stan pogodowy, jak i prognozy na następne 24 godziny. Uwzględnia dane szczegółowe, takie jak temperatura powietrza, ilość hektopaskali, prędkość wiatru oraz stężenie pyły na metr sześcienny wraz z oceną.

Poniżej znajduje się także informacja szczegółowa, jak stan czystości powietrza przekłada się na nasze aktywności fizyczne i jakie może mieć skutki dla zdrowia.

Narzędzie Kraków Smog działa w oparciu o dane z automatycznych stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Aplikacja dostępna jest na aparatach z systemem Android i iOS.

Zobacz: Alert smogowy w Polsce. W Rybniku przez smog zamknięto szkoły (Film z 9.01.2017)

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane