• rozwiń

Będzie łatwiej o unijne dofinansowanie. Zielone światło dla nowych procedur

Wicepremier Mateusz Morawiecki o wykorzystaniu funduszy unijnych Odtwórz: Wicepremier Mateusz Morawiecki o wykorzystaniu funduszy unijnych
Wicepremier Mateusz Morawiecki o wykorzystaniu funduszy unijnych "Źródło: tvn24"

Większa dostępność środków z funduszy europejskich, ułatwienia i uproszczenia procedur w ubieganiu się o te pieniądze - takie mają być efekty tak zwanej ustawy wdrożeniowej, którą w nocy z piątku na sobotę bez poprawek zaakceptował Senat.

Za nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawą wdrożeniową) głosowało 53 senatorów, przeciw było 33. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa, według deklaracji przedstawicieli rządu, ma służyć sprawniejszemu i bardziej efektywnemu wykorzystywaniu środków unijnych.

Co w ustawie

Nowela zakłada m.in. ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich, które będzie się składać wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Będzie np. zakaz żądania zaświadczeń i dokumentów, do których jest dostęp (KRS, ZUS, Urzędy Skarbowe). Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, w ocenie przedstawicieli rządu, powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów.

Ustawa wprowadza także przepisy, które umożliwią poprawę wniosku zamiast jego odrzucenia, nawet jeśli nie będzie spełniał wszystkich kryteriów formalnych.

Inna zmiana ma umożliwić dzielenie konkursów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie na etapy, tzw. rundy. Obecnie brak jest jasnych uregulowań w tym zakresie (nowelizacja doprecyzuje zasady organizacji rund). Oznacza to, że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Przewidziano także skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym.

Zastrzeżenia senatorów

W myśl ustawy wojewodowie mają być obligatoryjnie włączeni w skład komitetów sterujących dystrybucją funduszy unijnych. Mają brać udział we wdrażaniu programów regionalnych (RPO), a także udział w pracach komisji oceny projektów, które będą finansowane ze środków unijnych.

Właśnie te zapisy budziły największe zastrzeżenia senatorów opozycji, którzy wskazywali na możliwość konfliktów kompetencyjnych między wojewodami a samorządami wojewódzkimi. Senat nie głosował jednak nad dotyczącymi m.in. tych zapisów poprawkami senatora Piotra Zientarskiego (PO).

Ustawa zakłada również powołanie Rzeczników Funduszy Europejskich. Rzecznicy ci mają reprezentować beneficjentów projektów europejskich oraz odpowiadać m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane