• rozwiń

Przez internet i na własną rękę, ale z ochroną. Zmiana prawa o usługach turystycznych

Turystka jest w ciężkim stanie Odtwórz: Turystka jest w ciężkim stanie
Turystka jest w ciężkim stanie "Źródło: tvn24"

W przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i będzie musiało przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju - proponuje rząd. Do organizatorów turystyki włączone maja być m.in. obiekty noclegowe, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów czy agenci turystyczni.

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, którą zaakceptowała w poniedziałek Rada Ministrów, ma zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych korzystających z tradycyjnych biur, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne, np. za pośrednictwem internetu.

Jak czytamy w uzasadnieniu obecnie poza zakresem regulacji prawnych pozostają usługi turystyczne oferowane "nowymi kanałami dystrybucji"  oraz realizowane na potrzeby konkretnego klienta, a więc łączące kilka ofert.  

W projekcie ustawy określono warunki sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi zawierane są przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce. Określono też zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowa usługa turystyczna

Nowe rozwiązania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidują objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. "pakiety dynamiczne" takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni. Chodzi tu o turystyczne obiekty noclegowe, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi lądowego transportu pasażerskiego, agentów turystycznych.

Do organizatorów turystyki mają być zaliczone także "podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych". Oznacza to konieczność opłacania przez nich składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Aby legalnie funkcjonować na rynku usług turystycznych, ich dostawca będzie musiał posiadać zabezpieczenie finansowe w formach przewidzianych ustawą. Może to być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych, albo turystyczny rachunek powierniczy. Operator musi też odprowadzać składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, prowadzić wykaz umów i przed ich zawarciem obowiązkowo poinformować podróżnych o warunkach usługi.

W razie upadku biura

Poprawiono i doprecyzowano rozwiązania mające zabezpieczać podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki.

"W przypadku stwierdzenia niewypłacalności nałożono na tych przedsiębiorców obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji przez złożenie (określonego w ustawie) oświadczenia oraz przedłożenia dokumentacji niezbędnej do zapewnienia powrotu podróżnych do kraju – jeśli przedsiębiorca nie realizuje tego obowiązku" - głosi komunikat CIR.

Nowa ustawa miałaby obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane