• rozwiń
  • WIG20 2344.03 +0.97%
  • WIG30 2681.21 +0.94%
  • WIG 60902.04 +1.18%
  • sWIG80 11928.15 +0.52%
  • mWIG40 4035.38 +0.48%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Temat: Gospodarka

Emeryci-górnicy dostaną po 10 tysięcy złotych w tym roku. Rząd zmienia budżet

Era węgla mija. Polska się dusi i dorzuca do pieca więcej Odtwórz: Era węgla mija. Polska się dusi i dorzuca do pieca więcej
Era węgla mija. Polska się dusi i dorzuca do pieca więcej "Źródło: TVN24 BiS"

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji budżetu na 2017 r. oraz ustawy okołobudżetowej. Zmiany umożliwią między innymi wypłatę około 2,3 mld zł z tytułu deputatów węglowych, prawie 1 mld zł rekompensat dla telewizji i radia publicznego, 88 mln zł na szkolne gabinety lekarskie.

Z danych sprawozdawczych i szacunkowych o wydatkach budżetu państwa wynika, iż będą one istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na 2017 r.

"Lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r." - napisało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zwiększenie wydatków

Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Wyjaśniono, że zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób.

Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

CIR zaznaczyło, że zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r. Dochody pozostawiono na poziomie ok. 325,4 mld zł, wydatki – ok. 384,7 mld zł, deficyt – ok. 59,3 mld zł.

Rekompensaty dla górników

Również we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

"W celu skutecznej realizacji w 2017 r. zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego, wprowadzono przepis umożliwiający uelastycznienie gospodarki finansowej ministra energii oraz zabezpieczający w tegorocznym budżecie państwa środki na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 2,3 mld zł dla emerytów-górników" - poinformowało CIR.

Ustawa przewiduje przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych. "Środki te zostaną przeznaczone przez KRRiT publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej – w wysokości nieprzekraczającej wydatków poniesionych na jej wykonywanie" - wyjaśniono.

Utworzona zostanie też rezerwa celowej na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). CIR tłumaczy, że rezerwa ta (ok. 88 mln zł) zostanie podzielona między wnioskujące jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne, najpóźniej do 15 grudnia 2017 r.

Rezerwa celowa

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł "na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 plus”), a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny".

Ponadto 100 mln zł zostanie przeznaczone na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Agencja Inwestycji i Handlu, na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obie ustawy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane