• rozwiń

Akcyza, żłobki i budżet. Tym zajmie się dziś rząd

Akcyza, żłobki i budżet. Tym zajmie się dziś rząd
Foto: Flickr-Joel-Penner-CC-BY-2.0- Foto: We wtorek odbędzie się posiedzenie rządu

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 rok. Ministrowie omówią też rozwiązania, które zakładają ułatwienia dla firm tworzących żłobki i przedszkola.

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi sprawozdania z wykonania budżetu państwa, to realizacja postanowień konstytucji oraz ustawy o finansach publicznych. Ministrowie rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2014. Przygotowanie i podjęcie takiej uchwały również jest wymogiem konstytucyjnym.

Ułatwienia dla firm

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o CIT i PIT, który zakłada ułatwienia dla firm tworzących żłobki i przedszkola. Zgodnie z projektem, firmy będą mogły wliczać w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych, a pracownicy, których dzieci będą z nich korzystać, nie zapłacą podatku od tego świadczenia. Inicjatywę zapowiedziała premier Ewa Kopacz w swoim expose.

Projekt przewiduje też m.in. rozszerzenie zakresu przewidzianych w ustawie o PIT zwolnień o zwolnienie na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Zmiany mają wejść w życie l stycznia 2016 r. Resort oszacował w Ocenie Skutków Regulacji, że ciągu pięciu lat będą one kosztować państwo ok. 913 mln zł, z tego 592 mln zł poniesie budżet, a 321 mln zł samorząd terytorialny.

Mniej biurokracji

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o akcyzie, który zakłada zniesienie części obowiązków biurokratycznych, z których muszą wywiązywać się firmy obracające towarami obłożonymi akcyzą.

Przewiduje on m.in. że podatnik, gdy będzie musiał dopełnić czynności związanych z akcyzą na terenie, gdzie działają dwa - lub więcej - organy podatkowe - będzie mógł wybrać sam ten właściwy dla niego. Zniesiony ma zostać odrębny druk INF - informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Zgodnie z projektem, zwolnienie od akcyzy, przysługujące zakładowi energochłonnemu, przysługiwać ma firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą i prowadzącym ją z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych.

Podatek akcyzowy został wprowadzony wraz z VAT w 1993 roku. To podatek nakładany na towary o wysokiej stopie zysku przy niskich kosztach (np. energia) albo na towary, których spożycie należy ograniczać (alkohol, papierosy).

Wojsko na granicach

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, który zakłada, że w przypadku zakłócenia porządku publicznego w rejonie przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej, czyli na obszarze gmin przyległych do granicy, Straż Graniczna będzie mogła skorzystać ze wsparcia wojska.

Jak wskazuje MSW, celem projektowanych zmian jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa państwa. Projekt wprowadza rozwiązania zapewniające możliwość wsparcia Straży Granicznej przez wojsko, np. żandarmów, w przypadku "zagrożeń bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, do których zwalczania SG nie jest przygotowana".

Co jeszcze?

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to projekt noweli ustawy o Agencji Rynku Rolnego, który zakłada, że każda dostawa produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez: producentów rolnych, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy, będzie wymagała podpisania umowy. Z jednej strony umowy mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej strony gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Ministrowie rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zajmą się ponadto projektem uchwały w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy "Obywatel"; wysłuchają również informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane