• rozwiń
  • WIG20 2105.55 -0.12%
  • WIG30 2410.86 +0.03%
  • WIG 56159.06 +0.07%
  • sWIG80 11609.26 +0.15%
  • mWIG40 3778.94 +0.61%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 12:53

Dostosuj

"Sto zmian dla firm" według Morawieckiego stanie na rządzie

Foto: PAP/Radek Pietruszka Foto: Premier Beata Szydło, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin siadają na nowych fotelach w sali posiedzeń Rady Ministrów

Rząd na rozpoczętym we wtorek posiedzeniu zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o rzecznikach patentowych, projektem o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tzw. pakietem wierzycielskim, a także ułatwieniami dla polskich firm.

Rząd zajmie się też przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju projektem zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, który wchodzi w skład pakietu stu zmian dla firm. Projekt ma usprawnić postępowania administracyjne, a także uczynić urzędy bardziej przyjaznymi dla stron, np. poprzez wprowadzenie mediacji administracyjnej.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie dla organów obowiązku informowania - jeszcze przed wydaniem decyzji - jakie konkretnie przesłanki nie zostały spełnione przez stronę składającą wniosek o wydanie np. pozwolenia.

Poprawki do rzeczników patentowych

Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że ustalenie stawek minimalnych za czynności rzeczników patentowych ogranicza swobodny przepływ usługodawców, ponieważ stanowi ograniczenie dla podmiotów, które chcą wejść na rynek, ale nie mogą konkurować w zakresie cen za swoje usługi. Ponadto, jak podkreślono, stanowi przeszkodę dla swobody świadczenia usług, utrudnia dostęp do usług rzecznika patentowego wszystkim przedsiębiorcom i ochronę ich interesów.Dlatego propozycja Ministerstwa Rozwoju obejmuje rezygnację ze stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych w stosunkach umownych między rzecznikiem patentowym i klientem. Stawki minimalne stanowić będą jedynie podstawę do zasądzania przez sąd lub organ kosztów zastępstwa w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym RP orzekającym w postępowaniu spornym.

Pakiet wierzycielski

Rząd zajmie się również tzw. pakietem wierzycielskim przygotowanym przez resort rozwoju. Głównym celem projektu, który zakłada zmiany w 11 ustawach, jest poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i danie nowych narzędzi wierzycielom. Resort rozwoju liczy, że zmiany pozwolą zmniejszyć zatory płatnicze w gospodarce.

Jedną z najważniejszych zmian pakietu jest utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych prowadzonego przez organ wyznaczony przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. W rejestrze będą ujawniani przede wszystkim dłużnicy (zarówno firmy, jak i osoby fizyczne) z prawomocnie stwierdzonymi zaległościami, podlegającymi egzekucji administracyjnej wobec Skarbu Państwa, w szczególności w podatkach, których suma wynosi co najmniej 5 tys. zł.

Przystępniejsze rejestry

Informacje sprawdzić będzie można, bezpłatnie rejestrując się na portalu podatkowym, z tym że na sprawdzenie informacji o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej potrzebna będzie zgoda tych osób. W przypadku firmy zgoda taka nie będzie wymagana.

Dane z rejestru staną się także dostępne - na uproszczonych zasadach - dla biur informacji gospodarczej (BIG). Ministerstwo Rozwoju planuje również, że BIG-i zyskają też dostęp do danych o bezskutecznych egzekucjach. Dzięki temu będą mogły przekazywać klientom znacznie szerszy zakres informacji gospodarczych.

Zgodnie z projektem BIG-i będą gromadzić także informacje o zobowiązaniach przedawnionych. Wynika to z faktu, że przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia długu czy możliwości traktowania go za niebyły. Istnienie niespłaconych długów, choćby były przedawnione, stanowi informację istotną dla oceny wiarygodności płatniczej.

Nowe przepisy mają m.in. podnieść górny próg wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. zł do 20 tys. zł oraz wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących postępowania grupowego, które pozwolą m.in. na skrócenie pierwszej, formalnej fazy postępowania. Projekt proponuje także wprowadzenie przejrzystych reguł odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy w procesie budowlanym.

Specjaliści w ochronie zdrowia

Ministrowie omówią również projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Określa on zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w ochronie zdrowia oraz zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia takiego szkolenia.


Procedury związane ze szkoleniem specjalizacyjnym mają być przeprowadzane za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. W ramach informatyzacji systemu szkolenia wprowadzone mają być m.in. elektroniczne karty specjalizacji dokumentujące przebieg szkolenia.

Większość zasad dotyczących konstrukcji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) pozostanie bez zmian. W projekcie zaproponowano natomiast, by osoba, która nie zaliczyła lub nie przystąpiła do PES w danym terminie, mogła go składać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych bez ograniczeń czasowych i liczbowych.

Promocja w Kazachstanie

Rząd zajmie się ponadto koncepcję programową udziału Polski w Expo 2017 w Astanie, zakładającą m.in. promocję Polski i wzmocnienie kontaktów gospodarczych z Kazachstanem.

Rząd ma też omówić m.in. przygotowany przez MON projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Punkty wtorkowego posiedzenia miały być omawiane w zeszłym tygodniu; Rada Ministrów nie zebrała się wówczas w związku z katastrofą w kopalni Rudna w Polkowicach.

Zobacz: Państwo przestanie faulować? Morawiecki przedstawia „Konstytucję dla biznesu” (Film z 18.11.2016)

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane