• rozwiń

Rząd chce przerwania prac nad nowelizacją prawa energetycznego

Rząd chce przerwania prac nad nowelizacją prawa energetycznego
Foto: (CC BY 2.0)/Flickr/ Jürgen z Sandesneben Foto: Rząd uważa, że należy przerwać prace legislacyjne nad poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego

Rząd uważa, że należy przerwać prace legislacyjne nad poselskim projektem nowelizacji Prawa energetycznego, który poszerza grono mikroproducentów energii i ma ułatwić im działanie. Analogiczne przepisy znalazły się w ustawie o OZE - głosi stanowisko rządu.

W przyjętym na wtorkowym posiedzeniu stanowisku do projektu Rada Ministrów wskazała, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki

prosumenckiej. Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie parlament pracuje nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) autorstwa rządu, w którym zawarto rozwiązania wspierające rozwój energetyki prosumenckiej. - Rada Ministrów uważa, że należy odstąpić od prowadzenia prac legislacyjnych nad poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rządowy projekt priorytetem

W projekcie grupy posłów PSL z czerwca 2014 r. chodzi przede wszystkim o to, by wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE - tzw. działalność prosumencka - nie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rządowy projekt ustawy o OZE z podobnymi zapisami trafił do Sejmu miesiąc później, a obecnie ustawą zajmuje się już Senat. Nad projektem poselskim nie toczą się żadne prace od 22 lipca 2014 r., kiedy to odbyło się pierwsze czytanie w komisjach.

Zgodnie z ustawą o OZE, działalność prosumencką mogą uprawiać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą.

Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną". Chodzi m.in. o samorządy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp. Podobny przepis był w rządowym projekcie o OZE, ale został wykreślony w czasie prac w parlamencie. Podczas dyskusji wskazywano, że nic nie stoi na przeszkodzie by zainteresowane samorządy zakładały spółki celowe dla działalności prosumenckiej.

Posłowie wpisali też w projekcie postulat wyznaczenia sprzedawcy, który obowiązkowo odkupi od prosumenta nadwyżkę energii po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej z poprzedniego roku kalendarzowego. Propozycja ta została już jednak w całości skonsumowana w ustawie o OZE, która nakazuje wyznaczenie tzw. sprzedawcy zobowiązanego, który odkupi energię po cenie ustalanej kwartalnie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane