• rozwiń

Temat: Rodzina 500 plus

Duże zmiany w programie Rodzina 500 plus. Jest decyzja Senatu

Rodzina 500 plus. Senat za zmianami w programie Odtwórz: Rodzina 500 plus. Senat za zmianami w programie
Rodzina 500 plus. Senat za zmianami w programie "Źródło: senat.gov.pl"

Senat poparł w czwartek bez poprawek rządową nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca. Program w nowej odsłonie obejmie 6,8 miliona dzieci.

Za nowelizacją głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Obecnie świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – dochód nie może przekraczać 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Ważne terminy

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione. A więc jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w październiku, to wnioskodawca nie otrzyma świadczenia za lipiec, sierpień ani wrzesień.

Pozostałe zmiany

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć "swój" wniosek o świadczenie.

Ustawa przewiduje, że przyznanie 500 plus nie będzie już miało formy decyzji administracyjnej. Informację potwierdzającą prawo do świadczenia na dany okres otrzymamy na adres poczty elektronicznej (obecnie list polecony).

Osiem zmian w programie 500 plus

Koszt programu

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.).

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane