• rozwiń

Temat: Rodzina 500 plus

Połowa uprawnionych złożyła już wnioski o 500 plus

Foto: PAP/ Leszek Szymański Foto: Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia

Ponad połowa uprawnionych złożyła już wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 plus - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie resort zapewnia, że środków na realizację programu nie zabraknie.

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O PROGRAMIE 500 PLUS

W ramach programu Rodzina 500 plus wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Realizacja programu to zadanie samorządów, przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń zajmują się gminy. Wnioski można składać m.in. w urzędach i przez internet. Dotychczas złożono ich ponad 1,4 mln, w tym prawie 400 tys. przez online.

Pieniędzy nie zabraknie

MRPiPS przypomina, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program 500 plus, weszła w życie 1 kwietnia, co oznacza, iż wydatki przeznaczone na realizację stały się tzw. wydatkami prawnie zdeterminowanymi. Nakłada to konieczność zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację programu w ramach budżetu - podkreśla resort rodziny, odnosząc się do pojawiających się niekiedy wątpliwości, czy środków na realizację programu nie zabraknie.

W ciągu niespełna dwóch tygodni od startu programu wnioski o świadczenie złożyła ponad połowa z uprawnionych do świadczenia 2,7 mln rodziców i opiekunów.

Ponad 1 mln wniosków złożono w gminach, ponad 380 tys. wpłynęło przez internet. Największą popularnością cieszy się kanał bankowości elektronicznej – zdecydowało się na niego ok. 95 proc. osób składających e-wnioski.

Najwięcej wniosków (zarówno w gminie, jak i przez internet) złożono na Mazowszu (prawie 200 tys.), na Śląsku (ok. 150 tys.) oraz w Wielkopolsce (ponad 140 tys.).

We wszystkich województwach od początku kwietnia trwają akcje informacyjne "Bus 500 plus". Pracownicy urzędów wojewódzkich odwiedzają gminy i udzielają informacji oraz porad mieszkańcom. Szczegółowe informacje o harmonogramach wyjazdów dostępne są na stronach urzędów wojewódzkich.

Apel o pełne dane

MRPiPS przypomina, by wypełniając wniosek, pamiętać o wpisaniu danych wszystkich dzieci (do 25. roku życia, które mieszkają w rodzinie i są na jej utrzymaniu) oraz współmałżonka, podać pełne i poprawne numery PESEL wszystkich członków rodziny. "Jeśli zauważymy, że we wniosku popełniliśmy błąd lub podaliśmy niepełne dane, możemy wysłać poprawiony wniosek raz jeszcze. Wtedy gmina rozpatrzy tylko ten drugi" - podkreśla resort rodziny.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie), pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Złożyliśmy wniosek o 500 plus. Co dalej?

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane