• rozwiń

Wielka fuzja na horyzoncie. Energa pozytywnie o ofercie Orlenu

Zmiany w zarządzie PKN Orlen Odtwórz: Zmiany w zarządzie PKN Orlen
Zmiany w zarządzie PKN Orlen "Źródło: PKN Orlen"

Zaoferowana przez Orlen cena akcji spółki Energi odpowiada odpowiada ich "wartości godziwej" - ocenił zarząd Energi. W grudniu płocki koncern paliwowy wezwał do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, tłumacząc to działanie chęcią stworzenia "silnego koncernu multienergetycznego".

Zarząd Energa przedstawił we wtorek stanowisko, wraz z opinią Deloitte, dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 r. przez Polski Koncern Naftowy Orlen.

Koncern podkreślał wtedy, że planowana transakcja wpisuje się w jego strategię, która zakład budowę silnego koncernu multienergetycznego, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki - także w obszarze źródeł odnawialnych.

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

"Inwestycję strategiczna i długoterminowa"

"Zgodnie z treścią wezwania, wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, przy czym – jak podaje w wezwaniu, będzie dążył do osiągnięcia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów na WZ, które zapewnią mu kontrolę" - czytamy w stanowisku zarządu Energi.

"Wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Zgodnie z treścią wezwania zamiarem wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności wzywającego oraz spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe" - napisano.

"Wzywający planuje realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek. Mając na uwadze powyższe, zarząd uważa, że wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki zgodnie z obecnym profilem jej działania" - ocenili menadżerowie.

Według zarządu Energi przejęcie kontroli nad firmą przez Orlen będzie korzystne dla pracowników, ponieważ "zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej grupie". Menadżerowie zwracają uwagę, że z komunikatu Orlenu wynika utrzymanie odrębności Energii z podatkowego punktu widzenia, co oznacza dalsze wpływy do lokalnego budżetu.

"Jeden z ważniejszych projektów Orlenu"

- Zakup Energi jest jednym z ważniejszych projektów Orlenu, gdyż bardzo mocno rozwija nogę energetyczną. Ale ta transakcja wzmocni również Energę. Wystarczy przeanalizować wszystkie synergie, które między nami występują. Orlen jest firmą, która ma możliwości inwestycyjne, możliwości kapitałowe, natomiast nasze firmy elektroenergetyczne, w tym Energa, mają tu nieco więcej ograniczeń. Połączenie tych dwóch potencjałów daje bardzo dużą siłę - ocenił wywiadzie dla PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zapisy w wezwaniu potrwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Orlen zobowiązał się nabyć akcje Energi pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Warunkiem przeprowadzania transakcji jest uzyskania przez PKN Orlen zgody ze strony Komisji Europejskiej.

Kontrolę nad Energą i Orlen sprawuje Skarb Państwa. W pierwszej ze spółek ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym i 64,09 proc. głosów na walnym. W drugiej posiada 27,52 proc. akcji, dających taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane