• rozwiń

Koniec użytkowania wieczystego. Apel do samorządów o przyznawanie bonifikat

Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Komentarz Artura Sobonia Odtwórz: Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Komentarz Artura Sobonia
Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Komentarz Artura Sobonia "Źródło: tvn24bis"

Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak mówił w czwartek podczas konferencji Soboń, w ustawie - która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku - "przygotowaliśmy regulację, która rozwiązuje problem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi".

"Proponujemy, by samorządy skorzystały z tej możliwości"

- Odpłatność za przekształcenie to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem - przypomniał wiceminister inwestycji i rozwoju. Dodał, że w przypadku gruntów Skarbu Państwa bonifikata może sięgnąć 60 proc. W przypadku gruntów samorządowych, to one mają zdecydować, jaka będzie bonifikata. - Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jaką daje ustawa i udzielały bonifikat - powiedział Soboń. Jak zaznaczył, "Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować takie bonifikaty w samorządach".Jak podał Soboń, "z punktu widzenia samorządów operacja jest neutralna". - Zabezpieczyliśmy ogromne pieniądze na sprawne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych. Będzie to 120 mln zł rocznie - podał. - Zabezpieczyliśmy te pieniądze na wzmocnienie wydziałów wieczysto-księgowych w sądach, aby ta operacja została przeprowadzona sprawnie - dodał Soboń.

Przekształcenie w prawo własności

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada czy sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane