• rozwiń

Powiało optymizmem. Agencja S&P podniesie prognozę dla Polski?

"Przez ostatnie 20 lat widzieliśmy olbrzymi boom gospodarczy" Odtwórz: "Przez ostatnie 20 lat widzieliśmy olbrzymi boom gospodarczy"
"Przez ostatnie 20 lat widzieliśmy olbrzymi boom gospodarczy" "Źródło: TVN24 BiS"

Stabilna perspektywa ratingu Polski bierze pod uwagę z jednej strony ryzyka instytucjonalne, a z drugiej mocną gospodarkę i poprawę w finansach publicznych - powiedział we wtorek w trakcie webcastu Felix Winnekens, analityk S&P odpowiedzialny za Polskę.

- Aktualnie, stabilna perspektywa ratingu Polski równoważy ryzyka dla otoczenia instytucjonalnego z jednej strony, a z drugiej mocniejszą gospodarkę i nieco lepsze od oczekiwań finanse publiczne w krótkim terminie - powiedział analityk.

W kwietniu agencja S&P potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB+/A-2" z perspektywą stabilną.

Najbliższy przegląd ratingu Polski przez S&P Global Ratings zaplanowano na 20. października.

Ewentualna podwyżka po zmniejszeniu zadłużenia

Do podwyżki ratingu Polski, zdaniem Winnekensa, może dojść jeżeli polski rząd zmniejszy zadłużenie zewnętrzne przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu fiskalnego.

- Pozytywne działania względem ratingu mogą nastąpić jeżeli zaobserwujemy szybszy od oczekiwań spadek zadłużenia zewnętrznego, poprawę wskaźników zadłużenia zewnętrznego (...). Szybsze delewarowanie zewnętrzne w połączeniu z niższym od oczekiwań deficytem fiskalnym mogą potencjalnie wywołać pozytywne działania względem ratingu - powiedział analityk.

Deficyt poniżej 3 proc.?

Winnekens nie wykluczył, że w 2017 r. relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB spadnie poniżej 3 proc.

- Finanse publiczne w tym roku w Polsce wyglądają na lepsze od oczekiwań. Nasza prognoza do tej pory zakładała ok. 3 proc. deficytu do PKB. Jednakże bazując na danych po pierwszej połowie roku jest bardzo możliwe, że wynik ten będzie lepszy. Jednak zobaczymy dopiero czy tak się stanie - powiedział.

- Dla nas ważniejsza jest jednak struktura deficytu - ciągle uważamy, że z uwagi na wdrożone rozwiązania - cofnięcie reformy podwyższającej wiek emerytalny oraz zwiększenie wydatków socjalnych - struktura deficytu uległa pogorszeniu. To pozostaje dla nas istotną kwestią - dodał.

Lipcowe szacunki agencji dla deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2017-2020 kształtują się na poziomie, odpowiednio, 3,0 proc., 3,0 proc., 2,9 proc. oraz 2,8 proc.

Napięcia uwzględnione w ratingu

Spór polskiego rządu z Komisją Europejską na tle reformy sądownictwa znajduje już swoje odzwierciedlenie w ratingu Polski - powiedział Winnekens.

- Zajęliśmy stanowisko w kwestii zmian w sądownictwie poprzez negatywną decyzję ratingową podjętą ok. 1,5 roku temu. Uważamy więc, że do pewnego stopnia obecny konflikt na linii Komisja Europejska-polski rząd jest uwzględniony w obecnej ocenie ratingowej - powiedział analityk.

Analityk podtrzymał wcześniejszą ocenę agencji, iż mało prawdopodobne jest, by Polska utraciła prawo głosu w Radzie Europejskiej, gdyż Węgrzy będą głosować przeciwko takiemu rozwiązaniu, gdyby rzeczywiście doszło do głosowania.

Winnekens nie wykluczył, że na Polskę może zostać nałożona grzywna za niestosowanie się do dyrektywy ws. kwot przyjmowanych uchodźców. Jednocześnie ocenił, że jeżeli dojdzie do ukarania Polski nie będzie to miało wpływu na ocenę sytuacji fiskalnej przez S&P. Podkreślił, że spory na linii KE-rządy państw Europy Środkowo Wschodniej mogą znaleźć odzwierciedlenie w ewentualnym przyznaniu tym krajom niższych środków w kolejnej perspektywie budżetowej UE po 2020 r.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane