• rozwiń

Produkcja przemysłu wzrosła o 2,3 proc.

Produkcja przemysłu wzrosła o 2,3 proc.
Foto: sxc.hu Foto: W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, wzrost o 8, 5 proc. odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej - poinformował w środę w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,8 proc. natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 5,1 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,5 proc.

GUS poinformował, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem kiedy notowano wzrost o 5,5 proc. i o 8,1 proc. niższa w porównaniu z marcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0 proc. niższym w porównaniu z marcem br.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 13,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,6 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 9,0 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz mebli – po 5,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,8 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc.

Jak podał GUS spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji artykułów spożywczych – o 7,2 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,0 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane