• rozwiń

Prezydent podpisał budżet na 2019 rok

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek o ustawie budżetowej na 2019 rok Odtwórz: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek o ustawie budżetowej na 2019 rok
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek o ustawie budżetowej na 2019 rok

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą budżetową na 2019 rok - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent ustawę budżetową podpisał 30 stycznia.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Ministerstwo Finansów, przygotowując ustawę przyjęło, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB.

Założenia makroekonomiczne

Jak podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie, "przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc., natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,15 zł za euro i 3,34 zł za dol."

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc. - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze liczby budżetu

Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 359,7 mld zł, w tym:

179 mld zł – z podatku od towarów i usług. 73 mld zł – z podatku akcyzowego, 2 mld 80 mln zł – z podatku od gier, 34,8 mld zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 643 mld zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1,4 mld zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 4,5 mld zł – z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych - wymieniono.

"W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 4,2 mld zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 2,8 mld zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 16,2 mld zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2,6 mld zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2,2 mld zł" - przypomniano w komunikacie.

Jakie programy?

Podkreślono, że "limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2019 uwzględnia m. in.: finansowanie programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start", wprowadzenie tzw. "małego ZUS", wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały, co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, podwyższoną wysokość renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z treścią ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin".

Ponadto założono zwiększenie "limitu wydatków na obronę narodową, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost dotacji na ratownictwo medyczne, dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, realizację inwestycyjnych programów wieloletnich w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, realizację dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie".

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane