• rozwiń

Rząd planuje ulżyć spółdzielniom rolników. Będą mogli założyć sieć sklepów

Rząd planuje ulżyć spółdzielniom rolników. Będą mogli założyć sieć sklepów
Foto: Shutterstock Foto: Rząd zajmie się dziś propozycjami dotyczącymi spółdzielni rolniczych

Rząd zajmie się dziś propozycjami dotyczącymi spółdzielni rolniczych i prawa konkurencji, a także projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków, w którym zaproponowano, by wojewódzcy konserwatorzy podlegali ministrowi kultury.

Ministrowie omówią przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Zawarte w nim rozwiązania mają prowadzić do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia takiej działalności.

Spółdzielnie producentów rolnych

Jak mówił niedawno minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel "projekt reguluje sprawę konsolidacji drobnych producentów".

- To jest niezbędne, jeśli mają występować wobec handlu jako siła czy też prowadzić działalność gospodarczą na rzecz swoich członków. Spółdzielnia rolników będzie mogła założyć na przykład sieć sklepów - zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Zachętą dla tworzenia spółdzielni rolników mają być ulgi podatkowe, ma być też możliwość uzyskania dotacji. Minister rolnictwa podkreślił, że projektowana ustawa nie ogranicza prawa spółdzielczego.

Zgodnie z projektowanymi przepisami członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów; aby założyć spółdzielnię musi ona liczyć co najmniej 10 członków będących rolnikami.

Projekt ustawy o znalazł się na liście projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naruszenie prawa konkurencji

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się również projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Celem projektu przygotowanego przez resort sprawiedliwości jest wypełnienie dyrektyw unijnych, regulujących zasady dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenie zasad konkurencji.

Projekt wprowadza np. zasadę, że podmiot bezpośrednio poszkodowany będzie mógł dochodzić roszczeń w przypadku naruszenia zasady konkurencji, zdefiniowanej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (np. w przypadku działania kartelu). Wprowadza też zawartą w dyrektywach unijnych zasadę przerzucenia ciężaru dowodu na sprawcę naruszenia (zasada domniemania winy).

 

Krzysztof Jurgiel: Bilans rządów PO-PSL w odniesieniu do rolnictwa - nieudolność i opieszałość:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane