• rozwiń

Ceni sobie elastyczność, boi się konkurencji i emerytury. Oto wolny strzelec w Polsce

Ceni sobie elastyczność, boi się konkurencji i emerytury. Oto wolny strzelec w Polsce
Foto: pixabay (CC 0 1.0) Foto: Portret polskiego freelancera nakreślili analitycy DB

Elastyczność czasu i miejsca pracy to dwie największe zalety wykonywania wolnego zawodu - stwierdziło 54 proc. ankietowanych przez Deutsche Bank. Z kolei największe obawy i wzywania dotyczą dużej konkurencji i rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Analitycy Deutsche Bank stworzyli raport "Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2016", w którym przedstawiają portret typowego freelancera, zwracając uwagę na jego potrzeby i wyzwania.

- Mimo że grupa ta jest jednym z motorów polskiej gospodarki, w naszej ocenie nie była ona do tej pory dostatecznie dobrze rozpoznana i opisana. Tymczasem w Polsce już blisko 10 proc. małych i średnich firm to przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby wykonujące wolny zawód - mówił Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska. - Ogromny potencjał rozwoju branż, w których funkcjonują przedstawiciele tych zawodów, może zostać zaktywizowany dzięki szerszemu dostępowi do finansowania. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że firmy prowadzone przez osoby wykonujące wolne zawody różnią się pod wieloma względami od pozostałych mikroprzedsiębiorstw - zaznaczał.

Jednoosobowe firmy

Zdecydowana większość badanych przez DB wykonuje wolny zawód przy jednoczesnym prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej - to aż 72,4 proc. Z kolei 15,2 proc. respondentów pracuje na umowę o pracę, a blisko 10 proc. prowadzi własną firmę - czy to w pojedynkę, czy to ze wspólnikami.  Zaledwie 2 proc. ankietowanych wykonuje swoją pracę na podstawie umów o dzieło bądź umów zlecenia.

- W badaniu Deutsche Bank populacja wolnych zawodów składała się z inżynierów, przedstawicieli branż medycznych, usług finansowych, artystycznych, prawnych oraz związanych z budownictwem i nieruchomościami - wymieniała prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej. - Już sama mozaika zawodów w badanej próbie pokazuje, że jest ona niejednorodna, a co za tym idzie, może różnić się znacząco potrzebami i oczekiwaniami.

Elastyczność miejsca

Badani pytani byli o to, co najbardziej cenią w swoim zawodzie.

Na pierwszym miejscu wymienili oni elastyczność miejsca i czasu pracy - taką opinię wyraziło 54,3 proc. z nich. Drugą zaletą jest możliwość dbania o równowagę pracy i życia osobistego (14,4 proc.). Dalej pojawia się możliwość rozwoju i dodatkowych szkoleń, które oferują organizacje branżowe - zwróciło na to uwagę 9,6 proc. badanych. Niewielu z badanych profesjonalistów widzi w wykonywaniu wolnego zawodu szansę na ponadprzeciętne zarobki (2,4 proc.) czy uzyskanie prestiżu społecznego (2,4 proc.).

Zmagania z konkurencją

Badani podzieli się także swoimi obawami oraz barierami, które napotykają w wykonywaniu wolnego zawodu.

W 46,4 proc. przypadków wskazywano na dużą konkurencję w branży. Na drugim miejscu pojawiały się rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Aż 41,1 proc. badanych zwracało uwagę na odpowiedzialność prawną za wykonywaną pracę. O regularność dochodów obawia się 39,1 proc. badanych. Jako duże wyzwanie freelancerzy oceniają zdobywanie nowych zleceń i kontraktów (34,8 proc.), zmaganie się z biurokracją (32.4 proc.) oraz inwestowanie w specjalistyczny sprzęt (30,4 proc.).

Wolny strzelec - emeryt

Freelancerzy myślą o swojej emeryturze.

Dodatkowo na emeryturę, poza obowiązkowymi składkami do ZUS, odkłada 41,2 proc. respondentów. Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Inwestycyjnej i Detalicznej Deutsche Bank wskazywała, że perspektywy emerytalne wolnych zawodów wydają się jeszcze bardziej pesymistyczne niż te dotyczące pozostałych grup. Podkreśliła jednak, że "osoby wykonujące wolne zawody w dużej mierze zdają sobie sprawę z tych negatywnych tendencji, które w tak istotnym stopniu ich dotyczą".


Najczęściej decydują się na odkładanie dodatkowych środków ze względu na obawy przed niedostateczną emeryturą - to argument aż 67,5 proc. Kolejnym argumentem są wątpliwości dotyczące wysokości przyszłych emerytur.

Freelancerzy najczęściej odkładają na emeryturę w ramach III filaru - 32,3 proc., wykorzystując lokaty robi to 17,7 proc., a z kont oszczędnościowych korzysta 17.1 proc.

Zobacz: największe błędy szukających pracy

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane