• rozwiń

Temat: Gaz

Polska i Litwa zbudują gazociąg. Za ponad 550 mln euro

Polska i Litwa zbudują gazociąg. Za ponad 550 mln euro
Foto: Gazprom Foto: . Całkowita długość planowanego gazociągu wynosi 534 km, z czego około 357 km będzie przebiegać na terytorium Polski

10,6 mln euro wsparcia otrzymały prace projektowe interkonektora gazowego między Polską a Litwą. Polska firma Gaz-System i jej litewski odpowiednik AB Amber Grid, podpisały umowę z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci.

"Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy finansowej UE dopuszczalną dla prac studialnych, czyli 50 procent. Z całkowitej kwoty 2,5 mln euro przypadło spółce AB Amber Grid, natomiast 8,1 mln euro otrzyma Gaz-System" - poinformowała w środę polska spółka. Całkowity koszt prac projektowych, do uzyskania pozwolenia na budowę, to 21,2 mln euro.

Różne źródła

Gazowy Interkonektor Polska - Litwa (GIPL) ma dla UE znaczenie "krytyczne". Po jego powstaniu będzie można zintegrować rynki gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem UE, zdywersyfikować źródła dostaw gazu i podnieść bezpieczeństwo tych dostaw.

Prace przygotowawcze nad budową interkonektora zostały zapoczątkowane w 2009 roku. W 2011 roku opracowana została analiza jego otoczenia biznesowego, a w 2013 r. przygotowano studium wykonalności projektu GIPL. Procedury związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na terenie Polski zostały rozpoczęte w 2013 roku i mają zakończyć się w roku 2016.

Gazociąg

Planowany gazociąg przesyłowy będzie miał średnicę 700 mm i połączy litewską tłocznię gazu Jauniūnai i polską tłocznię Rembelszczyzna. Całkowita długość planowanego gazociągu wynosi 534 km, z czego około 357 km będzie przebiegać na terytorium Polski.

Szacowana wartość projektu GIPL to 558 mln euro, z czego na terytorium Polski 422 miliony euro, a na terytorium Litwy 136 milionów euro. Oddanie połączenia GIPL do eksploatacji przewidywane jest na rok 2020.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane