• rozwiń

Polskie firmy rosną. Zarobiły o wiele więcej niż rok temu

Polskie firmy rosną. Zarobiły o wiele więcej niż rok temu
Foto: TVN 24 Foto: W I kwartale 2015 r. przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe

W I kwartale 2015 r. przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze niż rok temu- poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Urząd poinformował, że wynik finansowy brutto badanych przedsiębiorstw wyniósł 28,4 mld zł wobec 25,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5 mld zł wobec 4,3 mld zł.

Zyski w miliardach

"Wynik finansowy netto wyniósł 23,3 mld zł i był wyższy o 9,7 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 31,9 mld zł i był wyższy o 10,4 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,5 mld zł i wzrosła o 12,5 proc." - napisał GUS. Zysk netto wykazało 68,7 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,6 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły79,4 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 73,8 proc. przed rokiem).

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,5 proc. firm (przed rokiem 75,7 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,1 proc. (wobec odpowiednio 75,3 proc. przed rokiem).

Większe obroty

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 28,2 mld zł i był wyższy o 13,8 proc. niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 1,8 mld zł i był niższy o 1,4 mld zł niż przed rokiem" - podał GUS. Urząd zauważył poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 1,6 mld zł wobec minus 2,4 mld zł przed rokiem), co było następstwem większego wzrostu przychodów na operacjach finansowych w skali roku (o 59,4 proc.) niż kosztów tych operacji (o 29,6 proc.).

Zgodnie z danymi GUS przychody z całokształtu działalności były wyższe o 4,6 proc. od osiągniętych rok wcześniej (wyniosły 592 mld 326 mln zł wobec 566 mld 408,9 zł rok wcześniej), a koszty ich uzyskania wzrosły o 4,3 proc. (563 mld 936,9 mln zł wobec 540 mld 827,4 mln zł w ub.r.) co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznej poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5 proc. przed rokiem do 95,2 proc.).

Natomiast przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,2 proc. i o 3,8 proc.) i wyniosły 575 mld 694,2 mln zł oraz 547 mld 515,6 mln zł.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane