• rozwiń

Ostatnie dni na zapłacenie podatku od nieruchomości

Sadowski o wzroście cen mieszkań Odtwórz: Sadowski o wzroście cen mieszkań
Sadowski o wzroście cen mieszkań "Źródło: tvn24"

Już niedługo mija termin zapłaty podatku od nieruchomości. Uregulować go będą musieli jednak tylko ci, którzy otrzymali specjalne pismo z wyliczeniem wysokości daniny.

"Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że termin płatności I-szej raty podatku od nieruchomości dla podatników będących osobami fizycznymi (15 marca roku podatkowego) przypadający w 2020 r. w niedzielę zostanie przedłużony do 16 marca 2020 r." - poinformowało nas Ministerstwo Finansów.

Podatek będą musieli zapłacić jednak tylko ci, którzy otrzymali specjalne pismo. "Do czasu doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2020 r. podatnicy będący osobami fizycznymi nie są zobowiązani do zapłaty podatku" - wyjaśnił resort.

Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Podatek od nieruchomości płacimy, jeśli posiadamy: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości muszą się wywiązać: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez rady gmin, nie mogą jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez ministra finansów.

Jak informuje portal tvnwarszawa.pl, od 1 stycznia 2020 roku w Warszawie stawka za 1 metr kwadratowy od: budynków mieszkalnych to 81 groszy (2 grosze więcej niż w 2019 r.), gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 95 groszy (2 grosze więcej),  gruntów pozostałych - 50 groszy (1 grosz więcej), a budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 złotego (43 grosze więcej).

W przypadku Gdańska i Krakowa powyższe stawki podatku za metr kwadratowy w 2020 roku są takie same jak w Warszawie.

Jeśli chodzi o Wrocław, to podatki są na tym samym poziomie, oprócz:  budynków mieszkalnych, za które opłata wynosi 80 groszy za metr kwadratowy i budynków na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,89 zł za metr kwadratowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane