• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

PKP Cargo daje sobie pięć lat. By stać się wiodącym operatorem logistycznym

PKP Cargo daje sobie pięć lat. By stać się wiodącym operatorem logistycznym
Foto: PKP Cargo Foto: PKP Cargo od 2020 roku chce stać się wiodącym operatorem logistycznym

Pozycja lidera przewozów kolejowych w kraju, kompleksowa obsługa międzynarodowego ruchu towarowego przez Polskę oraz zdobycie pozycji wiodącego operatora intermodalnego w Europie Środkowo-Wschodniej – to cele PKP Cargo na lata 2016-2020.

W środę grupa PKP Cargo zaprezentowała strategię rozwoju firm na lata 2016-2020.

Prezes zarządu PKP Cargo Adam Purwin powiedział, że efektem wdrożenia strategii "CARGO’20" ma być wzrost o 33 proc. wykonanej pracy przewozowej, wzrost udziału przewozów wykonywanych w całości poza Polską o 20 pkt. proc. i niemal podwojenie przewozów intermodalnych (przewozy intermodalne realizowane są, co najmniej dwoma środkami transportu np. pociągiem i samochodem - PAP).

- Spadający popyt na węgiel oznacza konieczność poszukiwania przychodów w nowych segmentach rynku oraz obsłudze całego łańcucha logistycznego. Położenie geograficzne Polski, tworzące doskonałą pozycję do budowy wiodącego operatora logistycznego o europejskim zasięgu. Planujemy poszerzyć geograficzny zasięg działania, głównie w kierunku południowym – powiedział Purwin.

Cele

Zgodnie z założeniami strategii w 2020 r. udział przewozów konwencjonalnych w zyskach PKP Cargo ma wynieść 50 proc.(w 2014 r. 85 proc.) a 30 proc.(w 2014 r. – 7 proc.) wyniosą udziały przewozów zagranicznych oraz intermodalnych.

Spółka chce także rozwijać ofertę pociągów operatorskich, czyli regularnych połączeń między centrami logistycznymi, w tym np. z portów morskich do terminali intermodalnych w głębi kraju. - Tego typu usługa jest realną i atrakcyjną alternatywą dla transportu kołowego, nawet dla średnich i mniejszych klientów, którzy zainteresowani są przewozem choćby jednego kontenera - wskazał Purwin.

Potencjał

Zwrócił uwagę, że istnieje niewykorzystany potencjał związany np. z wymianą transgraniczną.

- W tej chwili wymiana handlowa z Niemcami, głównym partnerem gospodarczym Polski, jest obsługiwana przez kolej w zaledwie 11 proc. Tymczasem np. w przypadku wymiany handlowej Czech z Niemcami odsetek ten wynosi 22 proc. Mamy zarówno zasoby, jak i potencjał sprzedażowy by te proporcje zmienić - wskazał Purwin.

Zapowiedział, także, że do 2020 r. PKP Cargo chce przewieść 600 mln ton ładunków, zatrudnić do 2 tys. maszynistów, rozwieźć do 850 tys. kontenerów z Chin, przeładować do 110 mln ton towarów na terminalach przeładunkowych oraz zainwestować 125 mln zł w systemy informatyczne.

Strategia "CARGO’20" została przyjęta przez zarząd i radę nadzorczą. Jej założenia opierają się na prognozie rozwoju rynku towarowych przewozów kolejowych.

Scenariusze

Prognoza zakłada trzy scenariusze. W pierwszym - bazowym - krajowy rynek przewozów towarowych wzrośnie do 2020 r. do 54 mld tonokilometrów (tkm) z ok. 50 mld tkm w 2014 r. Z kolei scenariusz negatywny zakłada utrzymanie w 2020 r. ubiegłorocznego poziomu przewozów, czyli 50 mld tkm. Według założenia optymistycznego przewozy wzrosną do 56 mld tkm w 2020 r.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. 30 października 2013 r. zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A. W 2014 r. grupa PKP Cargo osiągnęła 4,257 mld zł przychodów i 276 mln zł zysku netto, przewożąc 111 mln ton ładunków.

Grupa posiada 48 tys. węglarek, 3 tys. platform intermodalnych, 15 tys. pozostałych wagonów innego typu, 1,3 tys. lokomotyw elektrycznych i drugie tyle lokomotyw spalinowych. Zatrudnia obecnie 22,6 tys. osób.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane