• rozwiń

W UE recesja, Rosja zamyka granicę, a Polska eksportuje na potęgę

W UE recesja, Rosja zamyka granicę, a Polska eksportuje na potęgę
Foto: sxc.hu Foto: Liczbę eksporterów w Polsce szacuje się na 90 tys

Tempo wzrostu eksportu w 2015 roku może wynieść 5,5 proc. i w sprzedaży towarów za granicę powinniśmy przekroczyć poziom co najmniej 172 mld euro - poinformował w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński.

Przypomniał, że w 2014 roku eksport osiągnął wartość 163,1 mld euro, a więc o 5,5 proc. więcej, niż w 2013 r.

- Mamy bardzo dobry wynik za pierwszy kwartał tego roku, bo w kwartale zimowym (było) 5,2 proc. wzrostu. Ale twierdzimy (...), że w tym roku dynamika wzrostu eksportu powinna zamknąć się na poziomie 5,5 proc. i powinniśmy przekroczyć w tym roku co najmniej 172 mld euro - powiedział Piechociński.

Zaznaczył, że wzrost nastąpił mimo recesji w UE oraz zamknięcia dostępu do części rynków na wschodzie.

Eksport musi rosnąć

Wicepremier przypomniał, że wg danych z 2014 roku eksport stanowi około 42 proc. PKB Polski. Jednak zauważył, że aby polska gospodarka pozostała konkurencyjna w globalizującym się świecie, potrzeba, by udział eksportu w PKB w ciągu najbliższych pięciu lat osiągnął poziom 60 proc. Dlatego

też - wyjaśnił - jego resort kładzie nacisk na umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i jej promocję w świecie.

Piechociński podkreślił, że MG zamierza skoordynować działania promujące polską gospodarkę prowadzone przez władze centralne, regionalne, organizacje biznesowe i pozarządowe, i prezentować ją w świecie m.in. za pomocą programu Brand.pl.

Razem w Brand.pl

Wskazał, że chce połączenia działań oddziałów zajmujących się promocją gospodarki i biznesu, skoordynować je z polityką władz gospodarczych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

- Bardzo istotne jest dla nas to, by w tym, co robimy na szczeblu dyplomacji i polityki krajowej widzieć także politykę i dyplomację miast partnerskich i regionów - powiedział wicepremier.

W ramach programu Brand.pl MG zamierza powołać zespół, do którego wejdą eksperci resortu gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a także urzędów marszałkowskich. Razem opracują mechanizmy współpracy w działaniach promocji polskiej gospodarki za granicą.

Ministerstwo Gospodarki pracuje obecnie nad porozumieniem w tej sprawie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane