• rozwiń

Temat: Gospodarka wg PiS

PGE bez prezesa. Marek Woszczyk rezygnuje

PGE bez prezesa. Marek Woszczyk rezygnuje
Foto: mat. prasowe Foto: Marek Woszczyk zrezygnował z funkcji prezesa PGE

Dziś rezygnację z pełnienia swojej funkcji złożył Marek Woszczyk - poinformował w środę zarząd spółki PGE. Jednocześnie ze stanowiska zrezygnował Grzegorz Krystek, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu.

Obaj złożyli rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 30 marca 2016 r. Woszczyk pełnił funkcji prezesa od 2013 roku.

To kolejne zmiany jakie zaszły w ostatnich dniach w PGE.

Przypomnijmy, że we wtorek nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE dokonało zmian w radzie nadzorczej. Powołano sześcioro członków rady - Janinę Goss, Mieczysława Sawaryna, Mateusza Gramzę, Jarosława Głowackiego, Grzegorza Kuczyńskiego i Artura Składanka.

Bogate doświadczenie

Marek Woszczyk jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Jest uznanym ekspertem w branży energetycznej. Pełniąc przez wiele lat funkcje kierownicze w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), odegrał kluczową rolę w transformacji polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Koordynował wdrożenie mechanizmów prawnych, które doprowadziły do liberalizacji krajowego rynku energii elektrycznej i gazu, dostosowując krajowe ustawodawstwo do regulacji Unii Europejskiej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Od kwietnia 1998 roku pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie od 2011 roku pełnił funkcję prezesa. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators' Group for Electricity and Gas) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (Energy Regulators Regional Association – ERRA) - od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011-2013 był członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators – CEER), 1 lutego 2011 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu CEER.

Był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Największy producent

PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Skarb Państwa posiada 58,39 proc. udziałów PGE, pozostali akcjonariusze 41,61 proc.

W połowie lutego br. PGE informowała, że w 2015 r. przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, do 28,54 mld zł z 28,14 mld zł w 2014 roku.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniósł 8,2 mld zł, czyli wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r. Rok wcześniej EBITDA grupy wynosiła 8,13 mld zł.

Strata operacyjna grupy PGE wyniosła 3,59 mld zł wobec 5,1 mld zł zysku EBIT w 2014 roku.

Jak tłumaczyła PGE, pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł, doprowadziły do odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych o niemal 9 mld zł, p5rzede wszystkim w segmencie energetyki konwencjonalnej. Odpis ten oznacza, że na poziomie wyniku netto spółka odnotowała – po raz pierwszy w historii – stratę w wysokości 3 mld zł.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane