• rozwiń

Ile zarabiają posłowie, szefowie państwowych spółek i samorządowcy?

Gowin: nie będzie nagród dla ministrów, ani podwyżek Odtwórz: Gowin: nie będzie nagród dla ministrów, ani podwyżek
Gowin: nie będzie nagród dla ministrów, ani podwyżek "Źródło: tvn24"

10 tysięcy złotych uposażenia oraz 2,5 tysiąca złotych diety otrzymują miesięcznie posłowie i senatorowie. Pensja wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może być wyższa niż 7-krotność zapisanej w ustawie kwoty bazowej, czyli około 12,5 tysiąca złotych. Wynagrodzenie władz spółek z udziałem Skarbu Państwa jest uzależnione między innymi od wielkości firmy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek, że do Sejmu trafią projekty dotyczące obniżenia pensji poselskich o 20 proc. Mają też być "wprowadzone nowe limity obniżające" wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków i starostów, a także ich zastępców. I zniesione "wszelkie dodatkowe, poza pensją, świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa spółek Skarbu Państwa".

CZYTAJ WIĘCEJ

Jakie wynagrodzenia?

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora uposażenie parlamentarzysty jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Według informacji na stronie internetowej Sejmu, wysokość uposażenia poselskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 10 020,80 zł brutto.

Posłowie i senatorowie otrzymują też dietę parlamentarną, czyli środki na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta wynosi 25 proc. uposażenia, czyli 2505,20 zł brutto.

Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2280 zł.  Posłowie otrzymują też ryczał na biura poselskie w wysokości 12 150 zł miesięcznie.

Ile dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast?

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, pensja wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty w 2018 r. nie może być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł brutto (obecnie kwota bazowa wynosi 1789,42 zł).

Obok wynagrodzenia zasadniczego, samorządowcy mogą otrzymywać np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, a także premie i nagrody.

Do ustawowego limitu nie wlicza się jednak trzynastki, wynoszącej 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia, i nagrody jubileuszowej.

Decyzję o tym, ile będzie zarabiał wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek jako piastun organu, podejmuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

 

Kadra kierownicza

Choć w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych częściowo ograniczono składniki wynagradzania kadry kierowniczej urzędów, to ustawa nakłada górny limit jedynie na "pracowników wybieranych".

W efekcie dochodzi do sytuacji, w której pensja prezydenta miasta nie jest najwyższym wynagrodzeniem w placówce. Jak wynika z zeszłorocznej ankiety Polskiej Agencji Prasowej, jedynie w czterech na 14 miast na prawach powiatu, najwyższe wynagrodzenie pobierał prezydent. W pozostałych przypadkach najlepiej zarabiającymi pracownikami urzędów byli skarbnicy, sekretarze i wiceprezydenci.

Pensje władz spółek

Jeśli chodzi o obecne wynagrodzenia władz spółek Skarbu Państwa, uchwalona w czerwcu 2016 r. ustawa (zwana "nową ustawą kominową") zmieniła podejście do wynagrodzeń zarządów tych spółek w stosunku do wcześniejszej tzw. ustawy kominowej z 2000 roku.

Nowa ustawa wprowadziła widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków zarządu, które zależy od wielkości spółki.

Spółki Skarbu Państwa pokazują zarobki prezesów

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) to 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w IV kwartale 2017 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosiło ono bez nagród z zysku 4739,51 zł).

W spółce małej (zatrudniającej od 11 do 50 osób) - to 2-4-krotność; w spółce średniej (51-250 osób) - 3-5-krotność, a w dużej (251-1250 osób) - 4-8-krotność,

W przypadku spółki "dużej plus" (co najmniej 1251 osób, obrót roczny netto wyższy niż 250 mln euro) - to 7-15-krotność.

Wynagrodzenia zostały podzielone na część stałą i zmienną. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może jednak przekroczyć 50 proc., a w największych spółkach 100 proc. wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Ponadto ma zależeć od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki.

Ustawa wymienia dziewięć takich celów: wzrost zysku netto; wzrost wielkości produkcji czy sprzedaży; wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; osiągnięcie wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji.

Można więcej

Nowe rozwiązania zakładają, że "w wyjątkowych okolicznościach" część stała wynagrodzenia może zostać podniesiona, warunkiem jest jednak opublikowanie uzasadnienia tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa zakazała prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, czyli w tzw. spółkach córkach.

W myśl ustawy, maksymalny okres wypowiedzenia może wynosić trzy miesiące, prawo do odprawy przysługuje dopiero po roku pracy, a tzw. zakaz konkurencji może być wypłacany maksymalnie do sześciu miesięcy.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane