• rozwiń

Nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm. Skąd biorą kapitał?

Nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm. Skąd biorą kapitał?
Foto: Shutterstock Foto: Badanie PARP pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpocząć inwestycje w swojej firmie

Poprawiła się płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw. W 2013 r. dwie na pięć firm obawiało się utraty płynności finansowej, a w 2016 r. takie zagrożenie zgłaszała już tylko jedna na pięć - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według badania przeprowadzonego w połowie 2016 r., pomimo dość pesymistycznych nastrojów co do oczekiwanej sytuacji w gospodarce, które prezentowali przedsiębiorcy biorący udział w badaniu panelowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), prawie co drugi z nich planował realizację inwestycji w najbliższych sześciu miesiącach. Najczęściej wskazywano na inwestycje w środki trwałe (66 proc.) oraz w rozwój nowych produktów lub usług (47 proc.).

Badanie PARP pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpocząć inwestycje w swojej firmie.

"Jest to dobra wiadomość i mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana także w roku obecnym. Są na to szanse, gdyż nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm. Od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia, takie jak program Start in Poland, wpłyną na poprawę tych statystyk" – podkreśliła, cytowana w komunikacie PARP i MR, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Liczba firm w Polsce

Jak wynika z raportu, ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie, jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce "w ujęciu bezwzględnym" jest wciąż wysoka, choć w odniesieniu do wielkości populacji daje nam ona 22. miejsce w UE.Rośnie także udział sektora małych i średnich firm w tworzeniu PKB – do 2012 r. utrzymywała się on między 47,3 a 48,6 proc., a od 2013 r. wynosi 50 proc.

Według autorów raportu widać też trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwach, produktywność przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Jak podkreślono w raporcie, pomimo odnotowanych wzrostów, "w większości analizowanych wymiarów, przedsiębiorstwa w Polsce osiągają nadal niższe wyniki niż średnio firmy w UE".

Źródła finansowania

Z przedstawionej w raporcie oceny stopnia zagrożenia kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw wynika, że najbardziej bezpieczne są, jak się okazuje, małe firmy, nieco mniej – średnie, a najmniej – duże.

Według prezes PARP, Patrycji Klareckiej, dla małych i średnich firm źródłem finansowania inwestycji są przede wszystkim środki własne. To ostrożne podejście do korzystania z kapitału zewnętrznego chroni firmy przed nagłymi zmianami na rynku, ale też powoduje, że część firm z potencjałem do rozwoju, nie wykorzystuje swojej szansy.

"Fundusze unijne dla firm mają w części zapełnić lukę finansową na rynku, którą diagnozuje nasze badanie, a także szacunki Polskiego Funduszu Rozwoju" - stwierdziła, cytowana w komunikacie, Klarecka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" opublikowała po raz 19. Obejmuje on przekrojową analizę danych statystycznych GUS, Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, wyniki badań własnych PARP oraz badań zewnętrznych w okresie 2014-2016.

Własna firma czy etat? Młodzi radzą:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane