• rozwiń

Państwo zabiera się za lasy. Nowe przepisy wchodzą w życie

Państwo zabiera się za lasy. Nowe przepisy wchodzą w życie
Foto: sxc. hu Foto: Wchodzą w życie przepisy w sprawie pierwokupu prywatnych lasów przez państwo

Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe zyskał możliwość pierwokupu bądź wykupu prywatnych gruntów leśnych. To rozwiązanie ma m.in. zabezpieczyć wykup takich terenów przez cudzoziemców po 1 maja br.

Od soboty zaczynają obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o lasach.

Nowe przepisy są odpowiedzią na kończące się 1 maja br. ograniczenia w możliwości nabycia gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców. Dwunastoletni okres ochronny zakładał traktat akcesyjny z UE.

Prawo pierwokupu

Pierwokup bądź wykup przez Lasy Państwowe będzie dotyczył gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

LP będą miały prawo pierwokupu w sytuacji, kiedy właściciel będzie chciał sprzedać grunty leśne. Natomiast prawo wykupu będzie przysługiwało państwu, kiedy grunty będą nabywane na podstawie innej umowy, np. darowizny. Pierwokup i wykup nie będą dotyczyć przypadków, kiedy prywatny właściciel będzie chciał sprzedać grunty leśne osobom bliskim, czy zapisać je na rzecz innej osoby np. w testamencie.

Sąd rozstrzygnie

Przepisy przewidują, że w przypadku, kiedy pojawią się rozbieżności w wycenie gruntów, Lasy Państwowe czy właściciel gruntów będą mogli zwrócić się do sądu, który określi, jaka jest wartość rynkowa nieruchomości.

Nowelizacja ma też pozwolić LP wywiązywać się ze swojego obowiązku, czyli powiększania terenów leśnych w Polsce. Zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości, areał lasów w 2050 r. ma obejmować 33 proc. powierzchni kraju, w 2020 r. ma być to 30 proc. Zgodnie z informacją resortu środowiska lasy zajmują obecnie 29,4 proc. powierzchni kraju.

W Polsce jest blisko 2 mln ha niepaństwowych gruntów leśnych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane